Mina sidor

10 december 2023
Nödhjälpen har nått Ghana
Utdelning av förnödenheter till översvämningsoffren i Mepe!
Matpaket i Ghana

Nyligen drabbades många regioner runt Akosombo-dammen i Ghana av förödande översvämningar. Många har fått sina hem och grödor förstörda. Dessutom har boskap drunknat.

Tack vare generösa gåvor har vi nu gjort en hjälpinsats i byn Mepe i Voltaregionen nära den översvämmade Voltafloden. Här bor 16 000 människor, varav 12 000 har drabbats av översvämningar.

Charity, verksamhetschef i Ghana, mobiliserade en insats tillsammans med ansvariga i byn Mepe. För att tillgodose de mest akuta behoven bestämde de sig för att dela ut matpaket som innehöll bland annat ris, matlagningsolja, tomatpasta, och vatten. Sammanlagt har vi delat ut 1 000 paket med förnödenheter.

Mottagandet från byborna var verkligen hjärtevärmande, och de visade stor tacksamhet för den snabba hjälpen från Hoppets Stjärna. När förnödenheterna delades ut fylldes byn av leenden.

Människorna i Mepe riktade ett hjärtligt tack till varje gåvogivare som bidragit till denna insats.

De uppgav att matpaketen inte bara var nödhjälp för dem. Paketen symboliserade också hopp, solidaritet och ett löfte om en ljusare morgondag.

Ett stort tack till alla som skänkt en gåva! Vill du stötta det fortsatta arbetet i Ghana?

Swisha en gåva till 900 25 36, och märk den ”Ghana”.

Nedan en kort video från utdelningarna plus några bilder.

 

Matpaket i Ghana

Matpaket i Ghana

Matpaket i Ghana

Matpaket i Ghana

Matpaket i Ghana

Matpaket i Ghana

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.