Mina sidor

25 maj 2022
Utbildning
Rätten till skola och utbildning står inskriven i FN:s barnkonvention. Alla barn har rätt att få lära sig läsa, skriva och räkna. Ändå är det långt ifrån alla barn som får möjlighet att gå i skolan.
skola i Haiti

Vår övertygelse är densamma nu som 1970, när vårt första barnhem välkomnade sitt första barn:
Att ge barn en bra start i livet är en nyckel till att minska fattigdomen i världen.
För oss handlar det om att säkerställa deras rätt till mat, rent vatten, hälsa, trygghet och utbildning.

Utan utbildning blir människor utestängda från mycket av det som vi ser som självklart i livet. Att kunna läsa skyltar, att förstå vad varorna i butiken kostar, att ta del av samhällsdebatten och att ta till sig ny kunskap.

Därför prioriterar Hoppets Stjärna utbildning från tidig ålder.
Vi etablerar, bygger och utrustar förskolor, grundskolor och yrkesskolor.
Vi utbildar lärare och pedagoger.
Vi stöttar barn redan från förskolenivå.
Genom läxhjälp, stipendier och andra stödinsatser ger vi ambitiösa ungdomar chans att studera vidare.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.