Mina sidor

18 augusti 2009
Utbildning – en mänsklig rättighet

etta

Målet är att bli lärare. Favoritämnet är matte. Hon har en förkärlek till myror och älskar att sjunga. Möt Dendjnha sex år från Bois Negresse.

En timmes promenad från närmaste bilväg ligger Dendjnhas skola. Skolan ligger i en dalgång mellan höga berg, alldeles för sig själv. Det finns inga andra hus eller byggnader runt omkring som ens påminner om en by. Men varje morgon, när det är dags att börja dagens verksamhet kommer barnen från alla håll och väderstreck. Snart är skolans sex klassrum fyllda av 350 ivriga och pratglada barn.
På en bänk längst fram i första klass sitter Dendjnha tillsammans med fyra klasskompisar. Det är ganska trångt och klassrummet saknar väggar efter de svåra stormarna 2008. Men det bekymrar inte Dendjnha, hon älskar sin skola och skulle inte ha något emot att tillbringa resten av livet där.

Utbildning minskar fattigdom
Dendjnhas skola i Bois Negresse är en av närmare 200 skolor som Hoppets Stjärna stöder eller driver runt om i världen. Att ge barn förutsättningar och möjligheter till en ordentlig utbildning tror vi är en av de viktigaste förutsättningarna för att barn ska kunna ta sig ur fattigdom och misär. En utbildad befolkning är också en av nycklarna till att hela samhällen och länder ska kunna utvecklas och ta sig ur fattigdom. Vi tror också att skolgång och utbildning är ett viktigt steg till en mer jämlik och rättvis värld.
Ett barn som går i skolan lär sig inte bara räkna, läsa och skriva. Han eller hon utvecklar också sin förmåga att tänka och analysera och blir mer mottaglig för nya intryck. Barnet får också kunskap om sina rättigheter och andra viktiga saker som lägger grunden för den fortsatta livssituationen.

Flickor mindre värda?
Idag räknar UNICEF med att omkring 93 miljoner barn, mellan 6 och 18 år, inte går i skolan. Detta trots att de allra flesta länder har undertecknat FN:s barnkonvention som ger alla barn rätt till gratis grundskoleutbildning.
Majoriteten av dem är flickor. Av de barn som går i skolan beräknas 150 miljoner hoppa av innan de nått årskurs fem, två tredjedelar av dem är flickor. I många länder anses flickor mindre värda än pojkar, eftersom de ändå inte förväntas bidra till den egna familjens framtida försörjning. Föräldrar tycker helt enkelt att det är slöseri med både tid och pengar att utbilda en flicka.

Vi tror det går att bekämpa fattigdomen
Trots ganska dystra siffror kan vi förändra de förhållanden som gör att människor fortfarande tvingas leva i extrem fattigdom och tvingas se sina barn gå hungriga tills sängs varje kväll eller se dem stå utanför det skolsystem som skulle kunna förändra hela deras tillvaro. Men det krävs att vi hjälps åt, att vi alla gör vad vi kan.
I år skulle vi vilja hälsa fler barn välkomna till våra skolor runt om i världen. Hjälp oss göra det möjligt!

Bli fadder för ett barn

Inför varje skolstart är det extra stort tryck på våra skolor. Det är många nya barn som vill och behöver få plats; nya skolböcker behöver ersätta gamla och utslitna. Klassrum och skolor behöver målas och rustas upp. Våra lärare behöver vidareutbildning och ny inspiration. Skolbänkar och stolar behöver repareras eller ersättas. Till detta kan du ge en gåva här!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.