Mina sidor

20 augusti 2018
Utbildning är ovärderlig!

Skolan är, på många sätt, en av de mest centrala delarna i våra liv. Vem du än är så finns det stor chans att du känner någon som just nu går i skolan: Ditt barn, ditt barnbarn, din släkting, din vän eller kanske du själv. Skoltiden formar oss alla, på ett eller annat sätt, och vi bär sedan med oss kunskaperna under resten av våra liv. Det gör den också till ett ständigt aktuellt samtalsämne vid både fikabord och valrörelser. Åsikterna år förstås många och varierande, men en sak kan vi nog alla vara rörande överens om:
Utbildning är ovärderlig!
Kunskap får vår värld att snurra, och all utveckling som vi har haft runt om i världen bygger på att vi utbildat oss. En stor fördel som Sveriges skolelever har är att de får tillgång till allt skolmaterial som de behöver – för så ser det verkligen inte ut överallt i världen. Därför måste vi se till att alla barn i våra skolor får tillgång till bra material – för vi vet att chansen till utbildning blir bortkastad om man inte får de redskap man behöver för att kunna ta till sig undervisningen.
Till sis: Din inbrottstjuv som du läste om i ett tidigare inlägg, som inte såg något värde hos det skolmaterial som stulits, hade förstås fel. Utbildning är ju det mest värdefulla som vi kan få!
Med det i åtanke: Var med och se till att fler barn kan ta del av den!
Star of Hope Utbildning är ovärderlig! underskrift ulrika kallin eriksson
Ulrika Kallin Eriksson, Verksamhetschef
VAR MED OCH GE BARN MÖJLIGHET TILL UTBILDNING – GE ETT SKOLPAKET!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.