10 november 2018
Uppgradering i Kobeng, Ghana

Renoveringar och uppgraderingar av våra förskolor i Ghana påbörjades för något år sedan och fortsätter kontinuerligt. Nu har turen kommit till Kobeng där vi har arbetat med utbildning sedan 1998.
Skolan har fått en helt ny lekpark, vilket är nödvändigt för en kreativa och lekfull skolmiljö. De fick också nya fräscha toaletter. Mycket nödvändigt då många smittsamma sjukdomar sprids via dålig sanitet.
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 5
Dessutom har själva skolbyggnaden renoverats och den har fått nytt tak, nya fönster och hela byggnaden har målats om och känns som ny. Vi har även köpt in nya leksaker till lekrummet till barnens glädje.
Kobeng är vårt minsta förskoleprojekt i Ghana, och byn ligger i ett fattigt område i Ghana så denna skola gör en stor skillnad.
Stort tack till alla som stöttar vårt arbete och gjort detta möjligt. Vill ni vet mer om vårt arbete i Ghana eller bli fadder för Ghana klicka här.
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 2
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 9
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 4
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 3
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 11
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 10
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 8
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 6
Star of hope Uppgradering i Kobeng, Ghana Ghana 7