Undantagstillståndet som infördes i Lettland den 13 mars har förlängts fram till den 9 juni. Samtidigt har några av reglerna lättats upp lite så folk kan umgås lite mer normalt.

Alla de barn som får stöd via Hoppets Stjärna har stannat hemma sedan mitten av mars, och nu har det bestämts att all undervisning sker hemma resten av skolåret som är över i slutet av maj månad.

Studierna genomförs på avstånd, vilket är en nyhet för många lettiska specialskolor, framför allt på landsbygden. Detta har varit en mycket arbetsam situation. I specialundervisning för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar är processen för distansinlärning mycket ineffektiv. Samtidigt försöker skolorna aktivera barnen med olika teoretiska och praktiska uppgifter så gott det går.

Distansundervisning har varit en stor utmaning för barnen men även för föräldrar och lärare. Och en del barn har svårt att acceptera att de inte får gå till skolan eller lekparken som de är vana vid. Det absolut svåraste för barnen har varit och är isoleringen.

Vår psykolog Ilze har haft full upp att stötta föräldrar och barn via telefon och via internetmöten när det varit möjligt. Till de allra mest utsatta familjerna har vi även givit ekonomiskt stöd, så de kan köpa mat.

Stort tack till alla som givit en gåva till arbetet under pandemin. Vi behöver göra mer! Hjälp oss att nå ut med matpaket till våra fadderbarn! Swisha din gåva till 900 253 6 eller sätt in den på Plusgiro 90 02 53-6. Märk din gåva “MATKASSE”.

Dela med dina vänner: