VÅRT ARBETE I UKRAINA

Efter Tjernobylkatastrofen 1986 var det många som drabbades av sköldkörtelcancer. Efter operation och behandling fick många komma till Kärrsjö för att få återhämta sig i en lugn miljö fri från radioaktivtet och gifter.

Den 26 april 1986, när Tjernobyls fjärde reaktor exploderade, fanns de familjer och barn i närområdet som var försvarslösa när ett moln av radioaktiva partiklar spreds från kärnkraftverket. Många drabbades av sköldkörtelcancer, opererades och behövde därefter få återhämta sig i en lugn miljö fri från radioaktivitet och gifter.

Den miljön fanns i ångermanländska Kärrsjö, där över 600 ukrainska barn under 90-talet välkomnades till sommarläger i Hoppets Stjärnas regi. Där kunde de andas ren luft, vandra i skogen, bada i vattnet och äta av bär och frukt de plockade – allt sådant som var förbjudet i deras radioaktiva hemtrakter.

Barnen återvände hem, men glömde aldrig Hoppets Stjärna, och vi glömde aldrig dem. Idag har vi återknutit kontakten med många av dessa barn, som nu har egna familjer men fortfarande påverkas i vardagen av den strålning som drabbade dem efter olyckan. Därför ordnar vi sommarläger för dessa familjer, på plats i Ukraina, där föräldrarna får möjlighet att umgås med sina barn under lättsamma former, återse gamla vänner samt finna tröst och stöd i varandras erfarenheter.

Stora bilden längst upp är från en återförening 2015 där Tjernobylbarnen fick återse såväl sina forna ukrainska läkare som svensk lägerpersonal.

Läs mer om vårt arbete i Ukraina

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org