26 oktober 2012
Orkanen Sandy drabbar Haiti. Fyra Star of Hope-projekt skadade

Orkanen Sandy har drabbat Haiti

Under gårdagen nådde orkanen Sandy södra Haiti med starka vindar, kraftiga regn och höga vågor. Fyra av Star of Hopes sju projektbyar i landet har drabbats. Oron är nu stor för ett land som ännu inte återhämtat sig sedan jordbävningskatastrofen 2010 och som för bara två månader sedan drabbades av stormen Isaac. 

Våra medarbetare rapporterar:

Flera regioner i södra och sydvästra Haiti är nu totalt översvämmade. Många hus och jordbruk har förstörts, boskapsdjur har dött och tusentals männisor har sökt sin tillflykt i olika säkra hus.

Fyra av sju Star of Hope-projekt har drabbats: Hesse, Dano, Marigot och Bois Negresse. Alla dessa ligger i södra Haiti. 

Situationen i våra projektbyar: 

– Delar av matsalstaket i Hesse skadades av starka vindar, odlingar spolades bort, getter och kor dog. 

– Banan- och bönodlingar i Dano skadades eller förstördes av starka vindar och översvämningar. Vägen in i byn är blockerad, boskapsdjur har dött. Klassrummen är översvämmade men skolbyggnaden kommer klara sig.

– Floden i Marigot har svämmat över och förstört bananodlingar och hus, samt lett till många döda eller försvunna boskapsdjur. Många i byn har sökt skydd i Star of Hopes skola. 

– I Bois Negresse har många träd ramlat, flera av dem över bostadshus.

Situationen i landet:

Hittills rapporteras fyra människor ha omkommit. Det rapporteras även om flera nya fall av kolera. Alla affärer och skolor är stängda. Många av dem som bott i tältläger sedan jordbävningen 2010 har tagit skydd i byggnader. Delar av vägar i södra Haiti samt inne i huvudstaden står under vatten och gör det omöjligt för människor att ta sig någonstans. 

/Tony Boursiquot, projektansvarig Star of Hope Haiti

Vi kommer självklart att följa händelseutvecklingen och fortsätta berätta om situationen på våra projekt. Du kan redan nu ge en gåva till arbetet i Haiti:

HJÄLP FÖR ÅTERUPPBYGGNADEN AV HAITI – GE EN GÅVA HÄR!

Star of Hope i Haiti:

Star of Hope har arbetat i Haiti sedan 1979 och driver idag sju skolor och ett barnhem i landet.

Sedan starten har Star of Hope bland annat byggt och renoverat skolor, ordnat vattensystem och borrat brunnar, gett utsäde till bönder samt anordnat sömnadskurser som ger människor ett yrke och därmed en försörjning. Arbetet intensifierades i samband med jordbävningskatastrofen 2010 då vi gick in med omfattande humanitärt stöd. Sedan dess har vi arbetat med att återuppbygga och förbättra våra projekt i landet.