Mina sidor

12 januari 2013
Tre år sedan jordbävningen i Haiti

Tre år sedan jordbävningen i Haiti

Idag är det tre år sedan Haiti drabbades av den enorma jordbävningskatastrofen. Runt en kvarts miljon människor omkom och ännu fler skadades, förlorade anhöriga, hem och försörjningsmöjligheter.

Sedan jordbävningen har Star of Hope bland annat gett akutvård till skadade, delat ut humanitärt stöd i form av mat, vattenrening och mediciner, återuppbyggt och renoverat skolor, ordnat vattensystem och borrat brunnar, gett utsäde till bönder samt anordnat sömnadskurser som ger människor ett yrke och därmed en försörjning. Ett stort TACK till alla er som gjort detta möjligt!  

Bli Stjärnfadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.