12 januari 2013
Tre år sedan jordbävningen i Haiti

Tre år sedan jordbävningen i Haiti

Idag är det tre år sedan Haiti drabbades av den enorma jordbävningskatastrofen. Runt en kvarts miljon människor omkom och ännu fler skadades, förlorade anhöriga, hem och försörjningsmöjligheter.

Sedan jordbävningen har Star of Hope bland annat gett akutvård till skadade, delat ut humanitärt stöd i form av mat, vattenrening och mediciner, återuppbyggt och renoverat skolor, ordnat vattensystem och borrat brunnar, gett utsäde till bönder samt anordnat sömnadskurser som ger människor ett yrke och därmed en försörjning. Ett stort TACK till alla er som gjort detta möjligt!  

Bli Stjärnfadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.