9 juni 2022
Transparens och återkoppling
Vi är flexibla när det gäller vilken återkoppling som efterfrågas.

Det kan handa om alltifrån uppdateringar via mejl till en egen webbsida där ni kan följa ert projekt.
Vi välkomnar er också att besöka projektlandet och se arbetet med egna ögon.
Vid större, långsiktiga åtaganden erbjuder vi er direktkontakt med de ansvariga för projektet i det berörda landet. Ni ska kunna känna er trygga med oss som samarbetspartner och tryggt förvissade om att ert stöd används rätt.