Mina sidor

9 juni 2022
Transparens och återkoppling
Vi är flexibla när det gäller vilken återkoppling som efterfrågas.
Två kvinnor vid ett kök i akobima, Ghana

Det kan handla om alltifrån uppdateringar via mejl till en egen webbsida där ni kan följa ert projekt.
Vi välkomnar er också att besöka projektlandet och se arbetet med egna ögon.
Vid större, långsiktiga åtaganden erbjuder vi er direktkontakt med de ansvariga för projektet i det berörda landet. Ni ska kunna känna er trygga med oss som samarbetspartner och tryggt förvissade om att ert stöd används rätt.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.