Mina sidor

Gåvokorg

25 mars 2013
Trädplantering i Bois Negresse, Haiti

soh tb haiti 2013 bn tree planting 5

På skolan i Bois negresse får barnen numera lära sig att plantera träd. Syftet med detta är att lära barnen ta hand om miljön, samtidigt som de bidrar till att ny skog planteras på Haiti, vilket i sin tur motverkar jorderosionen.

På Haiti är den utbredda skogsavverkningen ett stort problem. Från att ha varit en grön ö, där ca 60 % av marken täcks av skog, är landskapet idag mer eller mindre barskrapat. Knappt 2 % av landet täcks av skog idag. Följderna är många och svåra. Bland annat leder skogsavverkningen till att marken spolas bort när det regnar. Jordmassorna förstör sedan bostadshus, vägar och jordbruk.

Tack alla faddrar och givare för ert stöd, tillsammans gör vi skillnad!

Bli Landsfadder eller ge en gåva som gör skillnad.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.