25 mars 2013
Trädplantering i Bois Negresse, Haiti

soh tb haiti 2013 bn tree planting 5

På skolan i Bois negresse får barnen numera lära sig att plantera träd. Syftet med detta är att lära barnen ta hand om miljön, samtidigt som de bidrar till att ny skog planteras på Haiti, vilket i sin tur motverkar jorderosionen.

På Haiti är den utbredda skogsavverkningen ett stort problem. Från att ha varit en grön ö, där ca 60 % av marken täcks av skog, är landskapet idag mer eller mindre barskrapat. Knappt 2 % av landet täcks av skog idag. Följderna är många och svåra. Bland annat leder skogsavverkningen till att marken spolas bort när det regnar. Jordmassorna förstör sedan bostadshus, vägar och jordbruk.

Tack alla faddrar och givare för ert stöd, tillsammans gör vi skillnad!

Bli Landsfadder eller ge en gåva som gör skillnad.