11 november 2011
13,8 ton mat utdelat till svältdrabbade på Afrikas horn

Idag fortsatte Hoppets Stjärna matutdelningarna till svältdrabbade på Afrikas horn. Totalt 13,8 ton mat har delats ut till 8700 människor. Vår medarbetare Fred Thornaes finns på plats och berättar att de människor han möter är svårt undernärda. Värst drabbade är barnen, som riskerar att få kroniska hälsoproblem eller i värsta fall dö. 
Utdelningarna sker i byarna Loitani och Keiro i Turkanadistriktet i nordvästra Kenya där runt 700 000 människor svälter just nu. Fred Thornaes berättar att stödet till människor i denna region är minimalt och att han sett få andra aktörer på plats.
HJÄLP OSS RÄDDA LIV PÅ AFRIKAS HORN – GE EN GÅVA HÄR! 
Bilden är från en tidigare utdelning i området i september. Helt nya bilder kommer inom kort
Svältkatastrofen på Afrikas horn:

Enligt FN:s World Food Programme är den pågående svältkatastrofen i Kenya landets värsta på över 60 år. Akut behövs mat tilldrabbade men det behövs också projekt för en hållbar utveckling av området som kan säkerställa en tryggad livsmedelsförsörjning.

Turkanadistriket:

I Turkanadistriktet i nordvästra Kenya bor närmare 1 miljon människor, 70% av dem är i akut behov av hjälp. Jorden där de bor duger inte för odling, i generationer har de istället levt på boskap som de föder upp och säljer. Den långa torkan har lett till att boskapen dött, nu finns varken boskap eller pengar att köpa mat för.har vi personal på plats i Kenya som delar ut mat igår idag och i morgon