Mina sidor

21 maj 2010
Tält längs vägen

Några enkla tält längs med en av Carrefour genomfartsleder
Situationen i de många tältlägren runt Port-au-Prince blir allt värre allt eftersom regnperioden fortsätter. Jorden både inne i tälten och utanför förvandlas snabbt till tjock lervälling som även fylls på av den lera som sköljs ner från bergen runt om Port-au-Prince. Vattenrännor, avlopp och kloaker svämmar snabbt över och förvandlar gator och mark till en blöt sörja av lera och sopor.

Några väljer att istället bygga upp sina enkla tält eller skjul direkt på vägarnas refuger. Här, bara någon meter från en hårt trafikerad väg, finns inga latriner, inget rinnande vatten, ingen möjlighet att hitta en lugn vrå för sömn eller vila…

Tillsammans med dig vill Hoppets Stjärna ge Haitis hårt drabbade en möjlighet till ett liv där de kan känna värdighet och stolthet. En möjlighet till skolgång för barnen, försörjningsmöjligheter, ordentliga bostäder – ett alternativ till livet i tältlägren, eller längs med vägen.

Ditt stöd behövs
Bli katastrofsponsor

en vanlig syn utmed en av Carrefours genomfartsleder

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.