8 april 2013
Svenska ungdomar på plats i Bois Negresse, Haiti

Nio ungdomar från byn Skorped i Sverige har under den senaste veckan befunnit sig i Bois Negresse, Haiti. Där har de bland annat fixat lekplatser åt fadderbarnen, planterat gräs och byggt skyddsstaket mot orkaner.
Innan hemresan på onsdag kommer de även att besöka Star of Hopes skolprojekt i byarna Marigot och Jeanton.
De nio ungdomarna tillhör kören E-team, som sedan jordbävningskatastrofen 2010 arbetat hårt med att samla in pengar till Star of Hopes arbete i Haiti. Efter en första körturné lyckades de få in 140 000 kronor, som bland annat bekostat nya brunnar med rent dricksvatten till människorna i byn Jeanton. Sedan dess har de fortsatt samla in pengar, vilket alltså resulterat i lekplatser, nytt gräs och orkanskydd till barnen i byn Bois Negresse.
Maja Gyll tillsammans med ett av våra skolbarn i Bois Negresse, Haiti. Tack vare Maja har den här tjejen, för frösta gången i sitt liv, fått gunga och åka rutschkana. Glädje! 
Vårt varmaste TACK till E-team för deras fantastiska insats!

Vill du också hjälpa till? GE EN GÅVA HÄR!