Mina sidor

25 januari 2012
Svenska ambassadören besökte vårt projekt i Hesse, Haiti

Igår fick byn Hesse i Haiti fint besök av svenska ambassadören Claes Hammar. Ambassadören besökte vår skola, pratade med barn och lärare och såg den fantastiska utveckling som skett i byn. Allt tack vare ett fantastiskt stöd från givare och faddrar, Tidningen Land och människorna i Hesse.

GE BARNEN I HAITI EN BRA START I LIVET – BLI LANDSFADDER!

Vår projektledare, Myrtha Dor, berättar om besöket:

Ambassadör Claes Hammar välkomnades varmt av skolans 335 barn och personal. Det blev nationalsång och välkomsttal, där man tackade alla faddrar och givare som bidragit till återuppbyggnaden och utvecklingen av Hesse.

Sedan besökte ambassadören alla klassrum, pratade med lärare och elever och utmanade barnen i grammatik och matematik. Barnen antog utmaningen och löste glatt hans frågeställningar på svarta tavlan. Besöket var mycket glädjefyllt och varade i fyra timmar istället för två, som planerat.

Ambassadören besökte även platsen där vi just nu håller på att bygga en hälsoklinik, en skolmatsal med kök och en vattenreservoar. Ambassadören blev märkbart imponerad av all den fantastiska utveckling som kunnat ske i Hesse, tack vare stödet från faddrar, givare och Tidningen Land.

Befolkningen i Hesse är mycket glada över att ha fått ett officiellt besök från den svenska ambassadören och har nu utnämnt honom till ”ambassadör i Hesse”. En titel han mottagit med stolthet

Jag, Myrtha Dor, är mycket glad över besöket och hoppas att ambassadör Claes Hammar kommer berätta för människor i Sverige vilken unik och fantastisk insats de gjort. Tillsammans har vi utvecklat ett helt samhälle!

Skola, rent vatten och syutbildningar

En stenhög var allt som återstod av Star of Hopes skola i Hesse efter jordbävningen 2010. Tack vare stödet från Tidningen Lands läsare, våra givare och Radiohjälpen har skolan kunnat återuppbyggas. Tidningen Land har också samlat in pengar till en vattenledning som ger rent dricksvatten till våra fadderbarn och till sykurser, som gör det möjligt för byns vuxna att skaffa ett yrke så de kan försörja sig och sina familjer.

TACK till alla som bidragit till utvecklingen av Hesse!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.