17 oktober 2011
Star of Hopes familjestöd i Husi

Några av barnen på familjecentret i Husi, foto: Krister Göransson

I nordöstra Rumänien, precis invid gränsen till Moldavien ligger Vaslui län. Det anses vara det fattigaste länet i Rumänien och är också det län som har högst arbetslöshet. En av de fattigaste städerna är Husi med 33 000 invånare. Här saknar mer än 25% arbete.

Arbetslöshetsersättningen i Rumänien är ungefär 10€ per månad, nästan ett skämt för den som ska försöka leva på ersättningen. Den som lyckas få ett arbete får försöka klara sig på minimilönen 100€/mån. Pengarna räcker knappt till mat för dagen. Fler och fler familjer saknar resurser att ta hand om sina barn, de saknar ordentliga bostäder, kläder, mat… Många föräldrar låser in sina små barn, ibland flera dagar, för att själva kunna tigga eller leta arbete. Brist på engagemang och stöd från föräldrarna gör ofta att barnen inte kommer iväg till skolan eller bara är där sporadiskt.

Sedan några år tillbaka har Star of Hope i Rumänien två personer anställda i Husi för att arbeta med barn från dessa familjer, en socialpedagog och en barnskötare. Borgmästaren i Husi har upplåtit en lokal dit barnen får komma efter skolan. De får ett ordentligt mål mat, hjälp med läxläsning och möjlighet att tvätta sig. I arbetet ingår också att regelbundet besöka barnens familjer, prata med föräldrarna, ta reda på vilka behov respektive familj har. Föräldrarna får råd om hur de bättre ska ta hand om sina barn, råd om uppfostran och vikten av att ge barnen kärlek och uppmärksamhet. När det finns möjlighet får föräldrarna även hjälp att hitta ett arbete. Stödet anpassas till varje familjs behov.

Arbetet har gett resultat, idag är det färre barn som hamnar på gatorna i Husi eller på någon institution. Projektet har blivit ett föredöme i hela länet.

Vi behöver fler faddrar till vårt arbete i Rumänien

Träffa familjen Padoraro, en av många familjer som får stöd genom Star of Hopes familjecenter

foto: Krister Göransson

foto: Krister Göransson