7 augusti 2012
Star of Hope-skola i Filippinerna översvämmad

De senaste dagarnas kraftiga regnfall i Manila har orsakat översvämningar i huvudstaden. Nio personer har omkommit i jordskred orsakade av regnet och i Star of Hopes skola i Taytay når vattnet knähöjd.

I går, måndag, var 50 % av Manila översvämmat och idag rapporteras 30 % av staden stå under midje- till nackhögt vatten. Värst drabbade är människor som bor i fattiga områden, nära floder och på ostadig, lerig mark. Här är risken hög för jordskred, som raserar och begraver de enkla skjul som fungerar som fattiga människors bostäder. Ett av dessa områden är Taytay, där Star of Hope driver en skola för barn som lever i närliggande slumområden. Våra medarbetare rapporterar att vattnet stigit konstant senaste dygnet och att det nu når knähöjd inne i skolan. Inga fadderbarn rapporteras vara skadade.

Vi återkommer med mer information och foton framöver.

GE EN GÅVA DÄR DET BEHÖVS BÄST