Den femte oktober började det försenade läsåret i Filippinerna. Enligt nuvarande regler sker all utbildning på distans.

Vid online-undervisning används internet för att kommunicera med barnen, men för de barn som inte har tillgång till utrustning som läsplattor eller mobiler används vad som kallas ”modulär undervisningsstrategi.” Den innebär att föräldrarna får hämta utbildningsmaterialet på skolan, tillsammans med förberedda frågeformulär. Föräldrarna får sedan hjälpa sina barn att lösa uppgifterna och lämnar tillbaka formulären till skolan så att lärarna kan utvärdera dem och betygsätta dem.

Här kan vi se våra förskolelärare, Kathy och Rona Bless genomföra undervisning för sina elever:

Lärarna Antoinette och Arlene delar ut undervisningsmaterial till föräldrar till de fadderbarn som inte har tillgång till undervisning via internet:

 

Angelo (i lila) och Aldrin (i blått) studerar och svarar på sina hemuppgifter medan deras mamma hjälper dem tillrätta. Angelo går i tredje klass, medan Aldrin går i första klass på vår skola i Taytay utanför huvudstaden Manila:

Med fortsatt stöd från våra faddrar kan barnen fortsätta med sina studier trots pandemin.

Tack till alla som gör detta möjligt!

 

Dela med dina vänner: