Mina sidor

14 oktober 2020
Skolstart i Filippinerna

Den femte oktober började det försenade läsåret i Filippinerna. Enligt nuvarande regler sker all utbildning på distans.
Vid online-undervisning används internet för att kommunicera med barnen, men för de barn som inte har tillgång till utrustning som läsplattor eller mobiler används vad som kallas ”modulär undervisningsstrategi.” Den innebär att föräldrarna får hämta utbildningsmaterialet på skolan, tillsammans med förberedda frågeformulär. Föräldrarna får sedan hjälpa sina barn att lösa uppgifterna och lämnar tillbaka formulären till skolan så att lärarna kan utvärdera dem och betygsätta dem.
Här kan vi se våra förskolelärare, Kathy och Rona Bless genomföra undervisning för sina elever:
Star of Hope Skolstart i Filippinerna skolstart PH 2020 1 Star of Hope Skolstart i Filippinerna skolstart PH 2020 2
Lärarna Antoinette och Arlene delar ut undervisningsmaterial till föräldrar till de fadderbarn som inte har tillgång till undervisning via internet:
Star of Hope Skolstart i Filippinerna skolstart PH 2020 3 Star of Hope Skolstart i Filippinerna skolstart PH 2020 4
 
Angelo (i lila) och Aldrin (i blått) studerar och svarar på sina hemuppgifter medan deras mamma hjälper dem tillrätta. Angelo går i tredje klass, medan Aldrin går i första klass på vår skola i Taytay utanför huvudstaden Manila:
Star of Hope Skolstart i Filippinerna skolstart PH 2020 5 Star of Hope Skolstart i Filippinerna skolstart PH 2020 6
Med fortsatt stöd från våra faddrar kan barnen fortsätta med sina studier trots pandemin.
Tack till alla som gör detta möjligt!
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.