Mina sidor

23 juli 2020
Skolåret i Kenya försenat!

Utbildningsministeriet i Kenya har nu skjutit upp skolåret för grundskolor och gymnasium till  januari 2021. Detta för att möjliggöra för alla skolor att bekämpa spridningen av coronaviruset genom att installera sanitetsstationer, öka antalet bänkar så att barnen ska kunna hålla avstånd, bygga fler klassrum med mera.
Vad vi gör nu:
Vi har delat ut matpaket i flera omgångar för att stödja våra barn och deras familjer. De flesta av barnen är i mycket utsatta många av deras föräldrar har förlorat sina jobb som ett resultat av coronapandemin.
Vi stöder också vår barns hälsa genom att ta dem till sjukhus när de blir sjuka. Vårt team erbjuder dem också moraliskt och andligt stöd när de gör hembesök hos familjerna.
Vi kommer iordningställa alla våra skolprojekt enligt hälsovårdsministeriets krav på samlingsplatser.
Tack för att du stöttar vårt arbete under dessa svåra tider. Det kommer mer information löpande. Hjälp oss att bekosta nya matkassar till de behövande. Swisha din gåva till 900 253 6 eller sätt in den på Plusgiro 90 02 53-6. Märk din gåva “MATKASSE”.
Star of Hope Skolåret i Kenya försenat! Kenya 2
Star of Hope Skolåret i Kenya försenat! Kenya 3
Star of Hope Skolåret i Kenya försenat! Kenya 4
Star of Hope Skolåret i Kenya försenat! Kenya 5
Star of Hope Skolåret i Kenya försenat! Kenya 6
Star of Hope Skolåret i Kenya försenat! Kenya 7
Star of Hope Skolåret i Kenya försenat! Kenya 8

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.