14 oktober 2011
Reportage om nybyggda skolan i Hesse, Haiti, i dagens Tidningen Land

Ett par killar i Hesse som behöver varsin fadder, foto: Tony Boursiqout

Efter jordbävningen 2010 var en stenhög allt som återstod av Star of Hopes skola i Hesse, Haiti. Tack vare stödet från Tidningen Lands läsare och Radiohjälpen har skolan kunnat återuppbyggas. Tidningen Land besökte skolan under invigningen. 

Efter att Land besökte Hesse har tidningen lovat att man ska samla in pengar till vattenledningar i Hesse, så barnen slipper ägna all sin lediga tid åt att bära tunga vattendunkar. Ett annat stort behov i Hesse är faddrar till barnen som nu går i den nybyggda skolan! Därför uppmanar Star of Hope, tillsammans med tidningen Land, just DIG att bli i fadder för ett barn i byn Hesse. Som fadder ger du barnen i Hesse en möjlighet att förändra sin vardag, sin framtid och en chans att förverkliga sina drömmar! Konkret handlar det om saker som böcker och pennor, hälsovård och mat. 

GE BARNEN I HESSE EN BRA START I LIVET – BLI LANDSFADDER!

Skolan i Hesse raserades i jordbävningen men har nu återuppbyggts tack vare stöd från Tidningen Lands läsare och Radiohjälpen

Efter jordbävningen 2010 var en stenhög allt som återstod av Star of Hopes skola i Hesse