Mina sidor

26 augusti 2012
Situationen på våra projekt efter stormen Isaacs framfart

Haiti_Flood_2008_x_13

Kraftiga översvämningar, förstörda bostadshus och Star of Hope-skolor som nu fungerar som evakueringscentrum. Förödelsen är stor efter den tropiska stormen Isaacs framfart över det redan hårt drabbade Haiti.

Tidigt lördag morgon nådde den tropiska stormen Isaac södra Haiti med starka vindar, kraftiga regn och höga vågor. Star of Hope driver åtta projekt för sammanlagt 3000 barn i landet och mottar nu rapporter om stor förödelse från våra lokala medarbetare.

Projekten:

Nya skolan i Hesse, som förstördes av jordbävningen 2010 och återuppbyggdes med hjälp av Radiohjälpen och tidningen Land, har förlorat delar av plåttaket. Solpanelerna, som nyss installerats, har förstörts. Människors jordbruk har spolats bort.

I byn Marigot hotades skolan av översvämningar – vattnet nådde så långt som skolgården innan stat och bybor tillsammans grävde ett dike. Nu fungerar skolan i Marigot som evakueringscentrum för drygt 100 människor. Många av dessa har förlorat sina hem på grund av stormen. En familj i Marigot dog när ett träd föll över deras bostad.

I byn Dano har en närliggande flod fyllts till brädden och hotar nu hela samhället. Jordbruk och boskap har spolats bort. Även byn Rigaud rapporterar översvämningar. Människor söker skydd bäst de kan. Projektledare i byn Jeanton meddelar att den omkringliggande floden svämmat över och att människor fångats i dalen.

Det är med stor oro Star of Hope följer händelseutvecklingen i Haiti. Främst bekymrar vi oss för de 3000 barn vi hjälper och deras familjer. Vi oroar oss också för det arbete vi genomfört tillsammans med svenska privatpersoner, organisationer, företag, kyrkor med flera sedan jordbävningen 2010. Skolbyggnader, vattenledningar, renoverade bostadshus och stöd till jordbrukare. Saker som nu riskerar att skadas eller förstöras.

Informationen som finns här inkom under söndagen.

GE EN GÅVA TILL VÅRT ARBETE HÄR

Star of Hope i Haiti:

Star of Hope har arbetat i Haiti sedan 1979 och driver idag sju skolor och ett barnhem i landet.

Sedan starten har Star of Hope bland annat byggt och renoverat skolor, ordnat vattensystem och borrat brunnar, gett utsäde till bönder samt anordnat sömnadskurser som ger människor ett yrke och därmed en försörjning.

Arbetet intensifierades i samband med jordbävningskatastrofen 2010, då vi gick in med omfattande humanitärt stöd. Sedan dess har vi arbetat med att återuppbygga och förbättra våra projekt i landet.

Arkivbild från översvämningskatastrofen 2008..
Foto; Dennis Thern
Text: Jessica Eriksson

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.