25 februari 2011
Shaheedia Simmons sex år nekades att gå i kommunala skolan

feb25_shaheedia_tr

Att gå i skola är grundläggande i de allra flesta länder, men trots det så är antalet barn som inte går i skolan enormt stort.  För Shaheedia Simmons, sex år, som bor i Trinidad blev skolgången nästan omöjlig då hon nekades att gå den kommunala grundskolan.

När hennes föräldrar försökte få in henne på den kommunala grundskolan nekades hon en plats eftersom hon inte gått i förskolan vilket krävs av barnen innan de börjar grundskolan. För fattiga familjer är detta ett stort problem, då bra förskolor oftast är privata och har så höga terminsavgifter att de inte har råd att låta barnen gå dit. Detta gör att den redan fattiga befolkningen döms till ett liv i fortsatt fattigdom, med få möjligheter att förändra sin situation.

För Shaheedia löste sig problemet då hennes morföräldrar tog med henne till Hoppets Stjärnas förskola, där fick hon självklart en plats. Shaheedia är jätteglad för att få gå i skolan och det går jättebra för henne. Hon trivs och vill lära sig så mycket som möjligt varje dag.

Fadderstödet är enormt viktigt för att vårt arbete ska kunna hjälpa så många barn som möjligt.
Bli fadder!