Mina sidor

25 februari 2011
Shaheedia Simmons sex år nekades att gå i kommunala skolan

feb25_shaheedia_tr

Att gå i skola är grundläggande i de allra flesta länder, men trots det så är antalet barn som inte går i skolan enormt stort.  För Shaheedia Simmons, sex år, som bor i Trinidad blev skolgången nästan omöjlig då hon nekades att gå den kommunala grundskolan.

När hennes föräldrar försökte få in henne på den kommunala grundskolan nekades hon en plats eftersom hon inte gått i förskolan vilket krävs av barnen innan de börjar grundskolan. För fattiga familjer är detta ett stort problem, då bra förskolor oftast är privata och har så höga terminsavgifter att de inte har råd att låta barnen gå dit. Detta gör att den redan fattiga befolkningen döms till ett liv i fortsatt fattigdom, med få möjligheter att förändra sin situation.

För Shaheedia löste sig problemet då hennes morföräldrar tog med henne till Hoppets Stjärnas förskola, där fick hon självklart en plats. Shaheedia är jätteglad för att få gå i skolan och det går jättebra för henne. Hon trivs och vill lära sig så mycket som möjligt varje dag.

Fadderstödet är enormt viktigt för att vårt arbete ska kunna hjälpa så många barn som möjligt.
Bli fadder!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.