Mina sidor

10 december 2021
Senaste nytt om Haitikatastrofen

Den 14 augusti 2021 lamslogs Haiti av en jordbävning som krävde minst 2 248 människoliv och lämnade över 12 000 skadade i sina spår.
Från dag 1 började Hoppets Stjärnas eldsjälar på plats sin kamp för att hjälpa de nödställda, stilla deras hunger och ge dem tak över huvudet i den katastrofdrabbade zonen.

Nu ligger vårt främsta fokus i Haiti på att bygga nya hem åt jordbävningsoffren. Vi ber om ditt fortsatta stöd för att kunna genomföra det!
Dessa viktiga insatser är noggrant planerade, men ännu inte fullt finansierade.
Vi ber därför om ert fortsatta stöd för att kunna genomföra dem båda.
Swish: 900 25 36.
Plusgiro: 90 02 53-6.
Bankgiro: 900-2536.
Märk din gåva ”Haiti”.
Star of Hope Senaste nytt om Haitikatastrofen Relief 110


 
Detta har hänt

Lördag 14 augusti
: Haiti rasar samman
l 08.29, lokal tid, drabbades Haiti av en jordbävning med magnituden 7,2. Skalvet hade sitt epicentrum på land i Haitis sydvästra del, drygt 12 mil från huvudstaden Port-au-Prince.
Så sent som 2010 drabbades Haiti av en jordbävning med den något lägre magnituden 7,0. Då omkom mellan 212 000 och 300 000 personer, enligt de Haitis officiella siffror.
Förödelsen blev denna gång som störst i områdena kring kuststäderna Jérémie och Les Cayes. Jérémie ligger på den västra landtungans nordsida och Les Cayes på sydsidan.
Hoppets Stjärnas verksamhetsansvariga i Haiti, Myrtha Dór och Tony Boursiquot, befann sig i sitt hem utanför Port-au-Prince när jordbävningen startade.
– Jag låg fortfarande och sov när jag kände hur min säng började skaka kraftigt, säger Myrtha. Först trodde jag att det var min man som försökte väcka mig på ett bryskt sätt. När jag förstod att jag var ensam i rummet rusade jag mot ytterdörrarna. Alla hemska minnen från 2010 kom tillbaka. Ljudet av kollapsande hus och skrikande människor, täckta av det tunga damm som lade sig över hela landet.
Vår medarbetare Reginald Celestin var på plats i den värst drabbade staden Les Cayes när jordbävningen inträffade.
– När skakningarna slutat fortsatte jag att skaka. Sedan sprang jag, säger han.
Pastor Reginalds familj befann sig utom synhåll, 300 meter bort.
– De kändes som om det tog en timme att springa hundra meter. Tankarna i mitt huvud var som en storm. Tack Gode Gud att min familj klarade sig!
Söndag 15 augusti: ”Omätbara skador”
Under lördagen och söndagen drabbades Haiti av 19 efterskalv med magnituden 4.0 eller högre. Det kraftigaste efterskalvet uppmättes till 5,8 och inträffade 15 timmar efter huvudskalvet.
– Otaliga offer är kvar under rasmassorna, säger Tony Boursiquot. När det gäller materiella skador är de omätbara. Det handlar om hus, kyrkor, sjukhus, skolor och infrastruktur som förstörts.
Vid jordbävningen 2010 omkom Tonys syster. Den här gången befarade Myrtha Dór att samma öde drabbat hennes anhöriga i Les Cayes. Det dröjde innan hon fick de första livstecknen från dem.
– De hade flytt från sina hus och sökt skydd på kyrkogården, berättar Myrtha.
Måndag 16 augusti: Goda nyheter från våra skolor
Tony och Myrtha har lyckats få kontakt med samtliga projektledare i de haitiska byar där Hoppets Stjärna driver skolor. Ingen av våra projektbyar ligger i det värst drabbade området, men byggnader har rasat runtom i landet.
– Just nu ser det ut som om alla våra 3 600 skolbarn har klarat sig, säger Hoppets Stjärnas verksamhetschef Ulrika K Eriksson. Det gör oss förstås oerhört lättade.  2010 rasade flera av våra skolor, och när vi återuppbyggde dem såg vi till att göra dem jordbävningssäkra. Tyvärr är alltför få byggnader i Haiti byggda på det sättet.
Haitis myndigheter har inte kapacitet att på egen hand hantera de akuta hjälpbehoven.
– Vi behöver akut hjälp med att ta hand om skadade överlevare och hjälpa dem som sitter fast under rasmassorna, säger Tony Boursiquot. Vi behöver också ambulanser som kan transportera de skadade till våra sjukhus. Sjukhusen, i sin tur, är överbelastade. Det råder brist på medicin och medicinsk utrustning.
Haitis sjukhuspersonal efterlyser tält där de kan vårda de skadade. Sjukhusen är mestadels byggda av tung betong, och såväl personalen som deras patienter är rädda för att vistas inomhus på grund av rasrisken.
– Behovet av ortopediska kirurger är akut, säger Tony. Men de måste också utrustas med kirurgiska redskap för att kunna utföra operationer.
Tisdag 17 augusti: Väpnade grupper blockerar vägen
Det är i dagsläget mycket svårt att transportera nödhjälp från Port-au-Prince till de värst drabbade områdena i landets sydvästra del. Haitis president Jovenel Moïse mördades den 7 juli och det inrikespolitiska läget var kaotiskt redan innan dess. Tre tungt beväpnade kriminella grupper slåss om kontrollen över området Martissant-Carrefour utanför huvudstaden. Den senaste tiden har de blockerat den enda framkomliga vägen västerut.
– Gängen har gjort hål i husväggarna utmed vägen och skjuter med gevär genom hålen. De som försöker passera har fallit offer för beskjutning, rån och kidnappningar. Polisen står maktlös, säger Tony Boursiquot.
Unicefs Haiti-representant Bruno Maes har begärt att en “humanitär korridor” ska öppnas genom Carrefour-området. Under helgen cirkulerade uppgifter om att de väpnade grupperna gått med på vapenvila, men detta har inte kunnat bekräftas. Så länge blockaden består kan de drabbade områdena endast nås med helikopter eller båt.
En konsekvens av vägblockaden i Carrefour är uteblivna varutransporter. De, i sin tur, har lett till att folket i den jordbävningsdrabbade regionen står med tomma lager.
– De kommer snabbt att få slut på mat, säger Tony. Det här är den senaste i en lång rad av kriser som drabbat mitt land. Pandemin, matbristen, de väpnade gängen och den långdragna politiska och ekonomiska krisen har tillsammans störtat Haiti ner i totalt kaos.

 
Onsdag 18 augusti: Stormen Grace förvärrar läget
På tisdag kväll, drygt två dygn efter skalvet, drog stormen Grace in över landet. Den uppnådde aldrig orkanstyrka men kom vid sämsta tänkbara tidpunkt. Regnet vräkte ner över byggnader utan tak och översvämmade överlevarnas provisoriska tältläger. Därmed ökar risken för epidemier i katastrofzonen.
När stormen drog in bröts Hoppets Stjärnas kontakt med Reginald Celestin, på plats i katastrofzonen.  Natten mot onsdag, svensk tid, når ett samtal åter fram.
– Hur skulle vi kunna förbereda oss för det här regnet mitt i en katastrofzon? Folk har ju inga hem att söka skydd i, säger han.
Reginald lyckades transportera en 12,2 meter lång fraktcontainer till en basketplan i staden Les Cayes där många jordbävningsoffer hade samlats.
– De var utom sig och hade ingenstans att ta vägen, sa han. 40 personer sov inuti containern den natten. 50 till fick sova ovanpå den medan stormen rasade. Folk gör vad de kan för att hjälpa varandra, säger han. Jag försöker få tag på tillräckligt med mat för att mätta 350 personer om dagen. Snälla, be för oss!
Lördag 21 augusti: Direktrapport från katastrofzonen
Hoppets Stjärnas tre högst ansvariga i Haiti har nu lyckats ta sig fram till katastrofområdet.
Det handlar om Myrtha Dór som är verksamhetsansvarig, Tony Boursiquot som är fältansvarig och Georges Hudicourt som är ordförande för Star of Hope Haiti.
En amerikansk helikopter som flyger iväg med skadade är en av alltför få pågående hjälpinsatser som de bevittnat sedan ankomsten.
– Just nu befinner vi oss hemma hos pastor Reginald, hälsar Tony när han tar kontakt med oss.
Reginald Celestin, som alltså bor i Cavaillon, arbetar till vardags främst för Tältmissionen och har på egen hand svarat för en enorm insats senast. Med Reginalds hus om bas undersöker Star of Hope Haiti förödelsens omfattning och de mest akuta behoven.
Måndag 23 augusti: Hjälparbetet i full gång
Tony, Myrtha och Georges levererar en hoppfull rapport från Cavaillon.
Varje dag lagar Hoppets Stjärna mat åt de nödställda i staden Cavaillon. Omfattningen har snabbt ökat från 350 till 500 personer. Tillagningen sker i ett provisoriskt kök med hjälp av sju kvinnliga volontärer.
– Det är fantastiska, säger Reginald Celestin. Jordbävningen hände på lördag morgon, och samma dag klockan 15 stod de redan här och lagade mat. Trots att deras hus hade kollapsat. Av dessa sju fick fem sina hus förstörda. Och nu tillbringar de nätterna här i köket, så att de kan stå redo direkt nästa morgon. Det visar styrkan hos folket här.

Hoppets Stjärna har också byggt två stora baracker som ger tak över huvudet åt familjer som förlorat sina hem.
Onsdag 25 augusti:
Efter resan till katastrofzonen har Myrtha och Tony och Reginald  klar för fortsatta insatser.
Insatserna kommer fokusera på Cavaillon, 25 kilometer från Les Cayes, eftersom inga andra biståndsorganisationer finns på plats där.
”Den här platsen är belägen 10-15 minuter från huvudvägen, och till ett mer avsides område som det här kommer det aldrig någon hjälp. Vi har inte sett någon hjälp ta sig hit. Ingen organisation, inte en enda bil. Folket här har blivit övergivna. Deras hus är förstörda. De behöver mat, de behöver vatten och de behöver tak över huvudet, säger Reginald Celestin.
Detta är de insatser som Hoppets Stjärnas vill genomföra i Cavaillon:
– Expandera matprogrammet så att det inkluderar 700 nödställda varje dag
– Dela ut nödpaket till 700 familjer.
– På sikt återuppbygga hus för upp till 300 familjer.
Fredag 3 september:
Matutdelningen i Haitis katastrofzon omfattar nu 700-800 nödställda personer varje dag. Samtidigt förbereder Tony, Myrtha och Reginald en omfattande utdelning av nödpaket som kommer äga rum torsdagen den 9 september i den hårt drabbade staden Cavaillon. Dessa paket innehåller bland annat torrvaror, konserver och matolja.
Samtidigt som paketen förbereds i huvudstaden Port-au-Prince förbereds själva utdelningen av dem i Cavaillon. De 700 familjer som bedöms ha störst behov av hjälp får varsin numrerad kupong som de kan byta mot ett nödpaket den 9 september. På så vis säkerställer vi att själva utdelningen sker under ordnade former och att paketen når dit det bäst behövs.
Nästa stora utdelning planeras ske den 10 oktober, och då handlar det om skolväskor med skolmaterial till 3 000 barn. Dessa barn förlorade nämligen allt sitt material när deras hus kollapsade och stormen Grace dränkte ruinerna. Barnens föräldrar, som förlorat allt, har ingen möjlighet att köpa nya skolböcker just nu – och som en konsekvens går barnen miste om den utbildning de behöver för att ta sig ur fattigdomen.
Onsdag 8 september:
Nödpaket redo att köras ut – men Tony fruktar rån och mord
Den senaste veckan har Star of Hope Haiti förberett 700 nödpaket till jordbävningsdrabbade familjer i Cavaillon. 12 unga människor i huvudstaden Port-au-Prince har ägnat tre dygn åt att lasta in paketen i 3 lastbilar som ska korsa landet och ta sig in i katastrofzonen.
Under torsdagen och fredagen delar Hoppets Stjärnas medarbetare ut nödpaketskuponger till de 700 familjer som bedömts vara i störst behov av hjälp. Varje kupong kan sedan bytas mot ett nödpaket vid utdelningen.
Den är tänkt att ske på lördag – om lastbilarna tar sig fram till Cavaillon.
Konflikten mellan tre väpnade grupper eskalerar och landets polismakt står synbart handfallen.
– Vårt allvarligaste problem är dessa kriminella gäng som nu tar över Haiti. Det här gäller alla större städer. Det är helt galet och skjuts hejvilt. Situationen påminner mer och mer om ett inbördeskrig, säger Hoppets Stjärnas verksamhetschef Ulrika K Eriksson.
Här spelar det in att Haiti upplöste sin militär 1995. Då hade det genomförts 32 statskupper sedan Haitis självständighet och makthavarna ville försäkra sig om att det inte skulle ske några fler. I det maktvacuum som uppstod frodades gängkriminaliteten. Från 2004 to 2017 fanns den fredsbevarande FN-styrkan MINUSTAH på plats i landet, men sedan de lämnade har de kriminella gängen fått allt större makt. Dessa gäng är i regel bättre beväpnade än Haitis poliskår och myndigheterna har alltså inte någon militär att sätta in.
– Port-au-Prince har på sistone blivit landets kidnappningshuvudstad, säger Tony Boursiquot. Vi hoppas att de banditer som plundrar, rånar, kidnappar och dödar ska låta vår lastbilskonvoj passera deras områden.
Hoppets Stjärnas nödutdelning är tänkt att påbörjas på Cavaillons fotbollsplan klockan 08.00 på lördag morgon.
– Jag ber er att be för att allt ska gå väl, säger Tony. Haiti har blivit en totalt utblottad nation där våld och kriminalitet fört oss till avgrundens rand.
Lördag 11 september: Nödpaket till jordbävningsoffren
Trots säkerhetsläget lyckades Hoppets Stjärna transportera 700 nödpaket från huvudstaden Port-au-Prince till överlevarna i katastrofzonen. Resan tog 6 timmar och lasten var fördelad på tre lastbilar.
– Jag tror att vi reste under Guds beskydd tack vare era böner! säger vår fältansvarige Tony Boursiquot.
Exakt fyra veckor efter jordbävningen, påbörjade vi vår nödutdelning på en fotbollsplan i Cavaillon. Tony, Myrtha, Reginald och deras medhjälpare såg till att 350 utvalda familjer fick varsitt paket med torrvaror, konserver och matolja. Klockan 10 på lördag förmiddag fortsatte utdelningen på en basketplan där ytterligare 350 familjer fick varsitt paket.
På båda platser vibrerade luften av glädje och lättnad. Föräldrar som tvingats se sina barn bli magrare för varje dag har nu plötsligt tillräckligt med mat för att mätta hela sin familj i en månad framöver.
– Vi möttes av så mycket tacksamhet, säger Tony. De här familjerna bad mig att framföra ett särskilt tack till Hoppets Stjärnas givare. Tack för den enorma generositet och kärlek som ni har visat oss!
Förberedelserna inför utdelningsdagen hade pågått länge.
Steg 1 var att ta reda på var hjälpbehoven var som allra störst i området.
Steg 2 var att utifrån den informationen välja ut 700 familjer.
Steg 3 var att tillverka 700 numrerade kuponger med deras namn.
Steg 4 var att söka upp varje familj, ge dem sin kupong och berätta var de skulle infinna sig på utsatt tid den 11 september.
Tack vare detta tillvägagångsätt, som vi använt i Haiti många gånger förr, blev utdelningen fri från trängsel och bråk. De svagaste behövde aldrig oroa sig för att någon annan skulle roffa åt sig på deras bekostnad.
– Utdelningen gick helt enligt planen, säger Tony. Jag tackar alla som har varit med och kämpat för att vi skulle kunna genomföra det här!
 
Lördag 14 oktober: Våra skolväskor når barnen
Våra fältarbetare lyckades våra fältarbetare kringgå maffians vägblockader i Haiti och transportera 2 200 skolstartspaket från huvudstaden Port-au-Prince till den jordbävningsdrabbade regionen Cavaillon.
Vi har tidigare berättat om de stora faror som våra medarbetare utsätter sig för i Haiti.
Hittills i år har det skett minst. I lördags kidnappades 17 missionärer från Nordamerika, och hittills i år har det skett minst 628 kidnappningar i Haiti.
– Alla som tros ha pengar blir måltavlor, säger vår verksamhetschef Ulrika K Eriksson.
Samma väpnade grupper som ligger bakom många kidnappningar har nu återtagit kontrollen över den enda framkomliga vägen mellan Haitis huvudstad Port-au-Prince och katastrofområdet i sydväst.
– Just därför var det oerhört glädjande att vår hjälpsändning nådde fram till Cavaillon, säger Ulrika.
Sändningen innehöll 2 200 skolväskor fyllda med skolmaterial som linjaler, pennor, radergummi och nio anteckningsböcker. Mycket sådant material gick ju förlorat när stormen Grace drog in över barnens raserade hus.
Skolväskorna delades ut till skolelever i i alla åldrar, från första till trettonde klass.
Barnen hade på förhand fått band i olika färger, beroende på vilken årskurs de tillhörde. Det berodde på att innehållet i skolväskorna varierade på barnens ålder och var anpassat till deras behov.
Dessutom fick barnen varsin varmkorv och ett glas saft – något som förstås uppskattades.
Ytterligare 800 skolväskor kommer att delas ut till högstadieelever i Hoppets Stjärnas projektbyar Boyer, Dano, Jeanton and Rigaud.
– Nästa hjälpsändning är planerad till 6 november. säger vår fältansvarige Tony Boursiquot. Då tänker vi dela ut en ny omgång matpaket till jordbävningsoffren här.
Tisdag 30 november: 32 ton mat till jordbävningens offer

En ny hjälpsändning från Hoppets Stjärna har anlänt till Haitis jordbävningsoffer.
Maten fördelades mellan 350 familjer i Passe-Clos och 350 familjer i Martineau, på andra sidan Cavaillonfloden.

Varje paket innehöll 45 kg av mat och matolja.
Totalt delade Hoppets Stjärna ut detta till familjerna:
– 9 125 kg ris
– 4 375 kg ärtor
– 2 250 kg socker
– 52 kg fiskkonserver
– 2771 liter matolja
Sändningen skulle ha nått dem tidigare om det inte vore för den eskalerande laglösheten och de kriminella gäng som kontrollerar vägarna mellan huvudstaden och katastrofzonen. Våra eldsjälar på plats i Haiti har haft tålamod och inväntat rätt tillfälle. Dessutom såg de till att våra båda lastbilar eskorterades genom landet av beväpnade vakter.
Till slut nådde de alltså fram till jordbävningsområdet där hungrande familjer har väntat, hoppats, tvivlat och förtvivlat. För dem kom vår nödtansport som en skänk från himlen.
– Det tog oss mindre än tre timmar att dela ut matpaketen till alla 700 familjer på båda platser, säger Tony Boursiquot, fältansvarig för Star of Hope Haiti. Det är tack vare ert stöd, och era böner, som vi har kunnat genomföra detta. Trots att allt just nu känns hopplöst här i Haiti har vi lyckats sprida hopp.
 

Haiti behöver akut hjälp!

 

Folkets nöd är enorm efter jordbävningen.
Här kan du ge hjälp till katastrofens offer:

 

Swish 900 25 36
Plusgiro 90 02 53-6
Bankgiro 900-2536

Märk din gåva “Haiti”.
Klicka här för att komma till gåvosidan.
Har du frågor eller funderingar?
Varmt välkommen att mejla info@starofhope.org eller ringa 0662-461 00.
 

Klicka här för att se Hoppets Stjärnas verksamhetschef Ulrika K Eriksson medverka i SVT. Hon berättar om tre faktorer som gör det svårt som haitier.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.