Mina sidor

7 juni 2023
SENASTE NYTT FRÅN ÖVERVÄMNINGS-KATASTROFEN I HAITI
haiti

Tony Boursiquot, fältansvarig för Hoppets Stjärna i Haiti, ger oss följande lägesrapport:

”I låglänta områden steg vattnet fort, flödade rakt genom husen och svepte med sig familjernas tillhörigheter. I många fall slets husen sönder helt och hållet. De är ju byggda av halm och lera.
I bergstrakterna blev det ännu värre, för vattenmassorna kom forsande nerför sluttningarna och slet med sig husen. Alla odlingar och grödor förstördes, och många av boskapsdjuren drogs med och försvann. Oräkneliga hem och gårdar har blivit totalförstörda.
Våra skolbyggnader har klarat sig, men sex av våra sju byar är drabbade: Boyer, Rigaud, Dano, Hesse, Bois Negresse och Marigot. Många familjer har förlorat allt.”

Den 5 juni kom nästa slag: En jordbävning i landets södra del med magnituden 4,9, orsakade byggnadskollapser, personskador och dödsfall. Hoppets Stjärnas projekt drabbades inte, men skalvet fördjupar krisen och konkurrensen om de redan knappa resurserna i landet.

”Eftersom vägar och broar spolats bort kan varken människor eller varor ta sig någonstans just nu”, säger Tony.  ”Oavsett var i landet man befinner sig kommer matbristen att bli akut mycket snabbt.”

Du kan hjälpa!
Ge en nödgåva till Haitis barn!
Swisha ”Haiti” till 900 25 36

Star of Hope SENASTE NYTT FRÅN ÖVERVÄMNINGS-KATASTROFEN I HAITI Haiti small 6

 

Star of Hope SENASTE NYTT FRÅN ÖVERVÄMNINGS-KATASTROFEN I HAITI Haiti small 7
Tony Boursiquot, fältansvarig för Hoppets Stjärna Haiti.

 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.