Mina sidor

Gåvokorg

2 oktober 2013
Sara och Tilde startade Jimbahjälpen

När Sara Munkhammar och Tilde Egebrand skulle välja inriktning för det projektarbete som lö-per över det sista gymnasieårets terminer bestämde de sig för att göra något extra. De startade ”Jimbahjälpen” och samlade in 23 500 kronor till ett av Star of Hopes projekt i Kenya.
– Vår tanke var helt enkelt att göra så gott vi kunde, säger Sara Munkhammar.
I byn Jimba, en timmes bilfärd från Mombasa, har det länge saknats en riktig skolbyggnad. Dessutom har en stor slakterianläggning en bit bort, vars avfall släpps rakt ut i floden, gjort många av invånarna sjuka. Star of Hope driver därför ett projekt i byn, där man med hjälp av Masesgården AB i Siljansnäs och Precious People i Kristianstad byggde byns första skola 2009. Målet är att bygga en hälsoklinik, ett skolkök och ytterligare en skolbyggnad med en större samlingslokal. Dessutom ska barn med olika grader av funktionsnedsättningar få möjlighet att gå i skola och integreras i samhället.
Det är detta projekt som fått välkommen draghjälp av två drivna unga tjejer från Gävle. Sara Munkhammar och Tilde Egebrand, som hösten 2012 inledde sitt sista gymnasieår på Borgarskolans ekonomiutbildning, har ägnat det gångna skolåret åt flitigt insamlingsarbete.
– Både jag och Tilde kände att vi ville göra något för världen när vi fick en så här bra möjlighet på skoltid, berättar Sara. När vi hörde av oss till Star of Hope svarade Lennart (verksamhetschefen Eriksson, reds. anm.), och vi träffades redan nästa dag.
Star of Hope Sara och Tilde startade Jimbahjälpen sara tilde jimbahjalpen
Duon startade upp ett så kallat UF-företag som drivs under skoltid och avvecklas vid skolårets slut. Med Tilde som ekonomiansvarig och Sara som vd samt marknadsansvarig tog de sig an utmaningen att göra ”Jimbahjälpen” till en hjälp att räkna med.
– Vi ringde runt till olika företag och insåg snabbt att de lokala företagen var mest lyhörda, berättar Sara. Därför valde vi att fokusera på näringslivet i Gävletrakten.
Genom att stödja ett redan befintligt projekt, sköta det allra mesta själv och ta hjälp av vänner som ställde upp ideellt lyckades tjejerna hålla utgifterna på en nivå som världens insamlingsorganisationer bara kan drömma om.
– Vi har haft noll kronor i omkostnader, avslöjar Sara. Det var viktigt för oss att så mycket som möjligt av hjälpen skulle nå fram.
Nu ser hon och Tilde fram emot ett sabbatsår efter studenten, vigt åt resande, men ingen av dem utesluter fler insatser på biståndsområdet i framtiden. Under tiden fortgår Projekt Jimba i Star of Hopes regi – och tack vare hjälpen från två driftiga skolelever är man nu ännu ett steg närmare sitt mål.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.