Mina sidor

24 mars 2022
Så hjälper vi Ukrainas krigsoffer
Våra insatser för krigets offer pågår på fyra fronter: Hjälpsändningar från Sverige, medicinutdelning i Ukraina, flyktingmottagande i Kärrsjö och flyktingmottagande i norra Rumänien. Där, vid den ukrainska gränsen, fokuserar vi på flyktingbarn med funktionsnedsättning.

Hoppets Stjärnas engagemang för Ukraina tog fart 1993, när vi startade rehabiliteringsläger i Kärrsjö för barn som drabbats av cancer till följd av Tjernobylkatastrofen. De var försvagade efter att ha opererat bort sina sköldkörtlar och behövde få återhämta sig i en lugn, strålningsfri miljö. Dessa barn är idag vuxna, och genom åren har vi hållit kontakt med dem. Planer på en återträff i Kärrsjö i april kullkastades när våra vänner plötsligt tvingades flyr för sina liv.
I Ukraina samarbetar vi med landets största pingstunion med drygt 700 församlingar. Detta gör det möjligt att nå ut i olika delar av landet och rikta hjälpen dit den bäst behövs för dagen. Kampanjen ”Hopp till Ukraina” omfattar ett antal riktade insatser.
1. Hjälpsändningar från Sverige
Långtradare kör ner från Sverige via Polen till Ukrainas västra gräns, där Hoppets Stjärnas ukrainska samarbetspartners väntar. De transporterar förnödenheterna vidare genom Ukraina och delar ut dem till krigets offer. Detta återrapporteras via bilder och filmklipp.
Transporterna innehåller främst livsmedel (bröd, torrvaror och konserver) samt förbrukningsvaror som blöjor, hygienartiklar, mediciner och förbandsmaterial. Dessutom kläder, filtar, madrasser, powerbanks, radioapparater, uppladdningsbara ficklampor, uppladdningsbara strålkastare, elverk m.m.
Transporterna fylls dels via insamlingslager där allmänheten lämna gåvor, dels via bidrag från företag och föreningar. Bland annat har Polarbröd hittills skänkt 232 pallar bröd. (En lastbilstrailer rymmer normalt 33 pallar).

2. Flyktingar i Rumänien
Genom vår dotterorganisation Star of Hope Romania finns vi på plats vid tre gränsövergångar i norra Rumänien. Där tar vi emot kvinnor och barn som tvingas lämna sina män/pappor och fly från kriget. När flyktingar med någon form av funktionsvariation korsar gränsen hänvisas de till oss, eftersom vi har 33 års erfarenhet av att arbeta med just den målgruppen i Rumänien. Det ger oss unika möjligheter att ta hand om dem och tillgodose deras behov.
I Iasi och Dorohoi driver vi sedan tidigare dagcenter för barn med funktionsnedsättning, och delar av dessa lokaler har nu anpassats för flyktingmottagande. Parallellt med den ordinarie dagliga verksamheten ser vi till att familjer på flykt får mat, tak över huvudet och rehabilitering för sina barn.

3. Flyktingmottagande i Sverige
Många av de Tjernobylbarn som kom till Kärrsjö på 90-talet är idag på flykt. Lördagen den 5 mars reste deras tidigare lägerledare Djamal Hamaili ner till Polen för att möta dem vid gränsen och hjälpa dem vidare till Sverige. Hoppets Stjärnas huvudkontor i Kärrsjö, med tillhörande matsal, vandrarhem och stugby, har rustats för att ge tak över huvudet till uppemot 40 individer.
Lördagen den 19 mars återvände Djamal till Sverige i spetsen för ett antal ukrainska familjer. 27 individer ingick i den första gruppen, och fler är på ingång. Det här handlar alltså om tidigare Tjernobylbarn och deras barn som i krigets skugga återvänder till sin barndoms paradis. De vuxna hjälper till med matlagning och städning, och för barnen ordnas distansundervisning med ukrainskspråkiga lärare.

4. Medicin till Tjernobylbarn i Ukraina
Hoppets Stjärna håller även kontakt med de så kallade Tjernobylbarn som fortfarande är kvar i Ukraina. Vi har hjälpt dem genom mindre transaktioner för att bekosta mat och medicin, men för många av dem finns idag ingen medicin kvar att köpa. Eftersom de saknar sköldkörtel behöver de regelbundna doser av sköldkörtelhormonet tyroxin, vars viktigaste funktion är att reglera kroppens ämnesomsättning. På grund av bristen på tyroxin har Hoppets Stjärna börjat leverera detta preparat tillsammans med våra lastbilstransporter.
Våra ukrainska samarbetspartners inne i landet ansvarar sedan för att tyroxinet når våra Tjernobylbarn.
***
Behovet av pengagåvor är och förblir stort!
Swish: 900 25 36
Plusgiro: 90 02 53-6
Bankgiro: 900-2536
Märk din gåva ”Ukraina”.
***

Klicka på texterna nedan för att se filmer:

Torbjörn Vårsaga och Dennis Thern rapporterar från Rumänien.
Brödutdelning i Kiev.
Tjernobylbarnens återkomst till Kärrsjö.
Pulkalek i Kärrsjö.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.