Mina sidor

13 februari 2014
Så återbygger vi Filippinerna

Med det akuta katastrofläget bakom sig står Filippinernas folk inför nästa steg: Att återuppbygga sina hem, byar och städer. Tack vare givarnas gåvor har Star of Hope kunnat fylla fem containrar till brädden med återuppbyggnadsmaterial. I går lämnade de första Sverige.

De containrar som skickas ner innehåller främst byggnadsmaterial, kläder och sjukvårdsutrustning. I botten på varje container ligger åtskilliga lager av något som det finns skriande behov av: Plåttak till landets raserade byggnader. Totalt handlar det om 10 000 kilo plåt, skänkt av Plannja, som nu blir en del av landets återuppbyggnad.

soh philippines 2013 ormoc 26

När dessa containrar anländer till hamnstaden Cebu den 20 januari inleds nästa fas. Star of Hope Philippines har skickliga hantverkare till sitt förfogande, och i det läget blir nästa uppgift att bistå dem med sådant som transport, logistik och lokalt införskaffat byggmaterial för att hjälpsändningen ska ge mesta möjliga hjälp.

Hjälpsändningen kommer att transporteras vidare till Ormoc City, där Star of Hope fokuserat sina resurser efter tyfonens framfart. Tre sjukhus i Ormoc kommer att få ta del av utrustningen och en del av sändningen delas även ut till lokalbefolkningen.

Återuppbyggnad är ett värv som tar lång tid, och som till en början kan tyckas övermäktigt, men varje steg på vägen är oerhört värdefullt. Och vi vet att det är möjligt – för vi har gjort det förr.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.