13 februari 2014
Så återbygger vi Filippinerna

Med det akuta katastrofläget bakom sig står Filippinernas folk inför nästa steg: Att återuppbygga sina hem, byar och städer. Tack vare givarnas gåvor har Star of Hope kunnat fylla fem containrar till brädden med återuppbyggnadsmaterial. I går lämnade de första Sverige.

De containrar som skickas ner innehåller främst byggnadsmaterial, kläder och sjukvårdsutrustning. I botten på varje container ligger åtskilliga lager av något som det finns skriande behov av: Plåttak till landets raserade byggnader. Totalt handlar det om 10 000 kilo plåt, skänkt av Plannja, som nu blir en del av landets återuppbyggnad.

soh philippines 2013 ormoc 26

När dessa containrar anländer till hamnstaden Cebu den 20 januari inleds nästa fas. Star of Hope Philippines har skickliga hantverkare till sitt förfogande, och i det läget blir nästa uppgift att bistå dem med sådant som transport, logistik och lokalt införskaffat byggmaterial för att hjälpsändningen ska ge mesta möjliga hjälp.

Hjälpsändningen kommer att transporteras vidare till Ormoc City, där Star of Hope fokuserat sina resurser efter tyfonens framfart. Tre sjukhus i Ormoc kommer att få ta del av utrustningen och en del av sändningen delas även ut till lokalbefolkningen.

Återuppbyggnad är ett värv som tar lång tid, och som till en början kan tyckas övermäktigt, men varje steg på vägen är oerhört värdefullt. Och vi vet att det är möjligt – för vi har gjort det förr.