16 november 2009
Reparation av bostäder har börjat

rep3

Hälsningar direkt från Manila
Hoppas allt är bra med er. Nu har vi gått in i fas nummer två som innebär att vi nu håller på att dela ut byggmaterial till 100 av de familjer som drabbats värst av tyfonerna och översvämningen. Den första tyfonen Katrina kom med den värsta översvämningen vi sett på 40 år, en av de tyfoner som kom ågon vecka senare, Onday hade så kraftiga vindar att tak och väggar gav sig iväg från flera hus som redan var försvagade av översvämningen.
Varje familj får 10 ark galvaniserad plåt och 10 plywoodskivor. Familjerna hämtade själva materialet på de fordon de har att tillgå.
Vi kommer att publicera mer uppdateringar snart.

Tack för all er hjälp och Gud välsigne er alla!
Gani Coruna

rep2