Manuell borrning efter rent vatten, foto: Kenth Johansson

Sedan ett par månader tillbaka arbetar Hoppets Stjärna i Argentina för att dra fram eller borra efter rent vatten i flera av de områden där vi arbetar. För våra fadderbarn och alla andra som bor i områdena kommer det innebära att de får bättre dricksvatten men också att många av dem kommer kunna ägna mer tid till skolarbete, lek och vila, eftersom de nu slipper ägna flera timmar per dag för att hämta vatten.

I Colonia och Hipolito Irigoyen har det borrats brunnar och installerats pumpar, vattencisterner och dragits vattenledningar. I området Nala är det vatten som finns tillgängligt salthaltigt, där installeras nu en speciell avsaltningsmaskin, vattnet har analyserats och maskinen sätts samman i enlighet med analysen.
Alla berörda är oerhört glada och tacksamma till Hoppets Stjärna för stödet. Att få tillgång till rent vatten ger nytt hopp.

Ge en gåva till vårt arbete för rent vatten

Här läggs rör från brunn till vattencisterner, foto: Kent Johansson

Vattnet pumpas upp och fylls i stora cisterner, på så sätt kan man spara mycket tid för dem som ska hämta vattnet, foto: Kent Johansson

Dela med dina vänner: