Mina sidor

25 mars 2019
Rapport från getkampanjen

Utdelningen av djur efter 2018 års kampanj är avslutad, och den fick lika bra respons som de senaste åren. Tack vare allt generösare givare kunde vi dela ut getter till utsatta familjer i Haiti och Rumänien. Vi har även köpt in hönor i Kenya. Stort tack för din gåva.
Getterna beställdes i vår gåvoshop och beställarna fick gåvobevis att ge bort till nära och kära. Vårt varmaste tack till alla som valde att ge bort dessa julklappar till förmån för Hoppets Stjärna! Tack vare er får familjer nu en möjlighet att ta hand om familjen på lång sikt.
Star of Hope Rapport från getkampanjen get 2018 13
I Haiti delades getterna delades ut i februari-mars 2019 då priserna i landet gick upp extremt mycket inför julfirandet, vilket gjorde det svårt att köpa getter till rimliga priser. Genom att avvakta lite kunde vi se till att de insamlade medlen räckte till så många getter som möjligt. De våldsamma demonstrationerna i början av året påverkade också tidsschemat av utdelningen. Sedan getprogrammet initierades 2009 har tusentals getter delats ut till barn som bor i fattiga byar i Haiti. De är populära då de är billiga i drift och klarar sig väldigt bra själva.
Star of Hope Rapport från getkampanjen get 2018 7
Flera personer i varje byledning är utbildade i hur man vårdar getter, när det gäller exempelvis vaccination och parning, och det säkerställer getprogrammets framgång även på lång sikt. Getterna köps in på marknader i byarna, och lokalekonomin gynnas.
En annan viktig del av projektet är villkoret att den som fått en get sedan måste ge bort dess första killing till någon annan i byn. Var och en som som blivit hjälpt får alltså i sin tur hjälpa någon annan, och på så vis sprider sig hjälpen som ringar på vattnet.
I Rumänien har vi delat ut getter sedan några år tillbaka i byar där vi stöttar romska familjer. Det har varit mycket uppskattat bland de fattiga familjerna, som även de ser värdet i dela med sig av killingarna till andra familjer i byarna så fler få ta del av de generösa gåvorna.
Stort tack för din gåva som gör stor skillnad för mottagarna.
Star of Hope Rapport från getkampanjen get 2018 4
Star of Hope Rapport från getkampanjen get 2018 14
Star of Hope Rapport från getkampanjen get 2018 12
Star of Hope Rapport från getkampanjen get 2018 11
Star of Hope Rapport från getkampanjen get 2018 10
Star of Hope Rapport från getkampanjen get 2018 6
Star of Hope Rapport från getkampanjen get 2018 5
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.