Mina sidor

6 september 2011
Rädda liv i Kenya

Hungrig pojke i Turkana County, foto: Gilbert Ochieng

Under de senaste dagarna har Hoppets Stjärnas medarbetare Gilbert Ochieng och hans team arbetat nästan dygnet runt. De har besökt tio byar och delat ut mat till runt 2 500 personer. De har mött, apatiska, sjuka, hungriga och trötta människor och stött på motgångar i form av översvämningar som gjort vägar oframkomliga. När vi pratar med Gilbert i telefon hör vi hans frustration och vånda över att inte kunna göra mer.

I Turkana County i nordvästra Kenya bor närmare 1 miljon människor, 70% av dem är i akut behov av hjälp. Jorden där de bor duger inte för odling, i generationer har de istället levt på boskap, som de föder upp och säljer. Den långa torkan har lett till att boskapen dött, nu finns varken boskap eller pengar att köpa mat för.

Det må vara en droppe i havet men med din hjälp kan vi rädda liv – det är värt allt!
Ge en gåva här!

Du kan också SMS:a STAR till 72930 och ge 100 kronor
eller ge din gåva på PG 90 02 53-6, märk betalningen ”svält i Afrika”

På grund av mycket dåliga Internetförbindelser i området är bilderna av ganska dålig kvalitet, de talar ändå sitt tydliga språk.

Många är så svaga att de knappt orkar stå på benen, foto: Gilbert Ochieng

I väntan på mat la sig många barn rätt ner i dammet, foto: Gilbert Ochieng

Köerna till vår lastbil var långa, till det här området har nästan ingen annan hjälp nått fram, foto: Gilbert Ochieng

befolkningen i Turkana livnär sig på boskap, på grund av torkan dör nu bokapen ut, foto: Gilbert Ochieng

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.