15 mars 2011
Premiär för Barfotafadder!

15-mars_barfotafadder_logga

I dagarna lanserar vi kampanjen Barfotafadder, ett fadderskap som går ut på att hjälpa så många barn som möjligt i byar utan skola. Vi ger dem tillgång till kunskap via utbildade lärare, medan själva skolan kan vara allt från ett enkelt hus till ett skuggande träd.

Det finns en tydlig skillnad i ambition och mål mellan de skolor vi driver. Vissa skolor har som mål att vara mönsterskolor med högt satta studiemål, för morgondagens ledare och en hållbar demokrati. ”Barfotaskolorna” har målet att lära så många barn
som möjligt att läsa och skriva.


Hur kan lite hjälpa mycket?

Grundtanken med Barfotafadder är bred hjälp med små resurser – i det här fallet handlar det om femtio kronor per månad. Alla har råd att bidra, samtidigt som låga kostnader gör att hjälpen räcker långt. Barfotakampanjen kommer att drivas helt elektroniskt. På så sätt håller vi ner porto- och tryckkostnader. Webben www.barfotafadder.se blir det gemensamma navet för feedback och kommunikation.

Bli Barfotafadder! Klicka här!