Mina sidor

21 oktober 2011
På talterapin lär sig barn att kommunicera

Det är höst och Hoppets Stjärnas rehabiliteringscenter i Rumänien har återigen slagit upp dörrarna för ett tjugotal barn och ungdomar med särskilda behov. En av alla terapier som erbjuds är talterapi för barn med mental funktionsnedsättning. På talterapin utvecklar barn sin verbala och ickeverbala kommunikation.

På terapin får barnen sjunga sina favoritsånger, göra andövningar, träna uttal och på andra sätt lära sig att uttrycka sig och göra sig förstådd av sin omgivning. Stämningen är oftast mycket hög med massor av skratt, gester och musik.

Nioåriga Alexandra har kommit till talterapin ett tag nu och är välbekant med alfabetets bokstäver. Så fort hon får chansen kastar hon sig över rummets bokstavsbrickor och pekar på M, för mamma och B för Beta, en av hennes favoritlärare. Sedan pekar hon på H som är första bokstaven I hennes favoritsång och försöker få hela gruppen att sjunga med henne. Och ja, hon lyckas oftast väldigt bra.

Speechtherapy_rumanien

Nioåriga Alexandra med talterapins bokstavspussel

Att kunna kommunicera med sin omgivning är extremt viktigt för oss människor. Vi vill kunna göra oss förstådda, berätta när något är fel till och kunna ställa frågor när det är något vi inte förstår. Många lär sig att kommunicera i samspel med föräldrar eller andra närstående och kan ganska snabbt göra sig förstådd av sin omgivning.

För barn som fötts med någon mental funktionsnedsättning kan det blir betydligt svårare. Man behöver extra hjälp och stöd för att lära sig att använda sin röst eller sina händerna på ett kommunikativt sätt. Problem uppstår när omgivningen inte vet att dessa barn kan lära sig kommunicera, det tar bara lite längre tid och kräver mer träning. Många barn i exempelvis Östeuropa har på grund av okunskap tvingats växa upp utan möjligheten att göra sig förstådda av andra människor, vilket lett till frustration och utanförskap.

STÖD VÅRT VIKTIGA ARBETE FÖR UTSATTA BARN – GE EN GÅVA HÄR!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.