Mina sidor

2 november 2023
Översvämningar i Ghana
31 000 människor har sett sina hem dränkas, och över 15 000 av dem är barn. Nu står det utan hem, utan mat och utan hjälp i sikte. Var med och ändra på det!

Akosombo-dammen i Ghana rymmer 150 miljarder kubikmeter vatten – men den här gången räckte det inte. När regnet fortsatte falla, och vattennivån närmade sig bristningsgränsen, ställdes myndigheterna inför ett fruktansvärt val:
De måste släppa igenom vattnet, och dränka nio samhällen – annars skulle dammen brista.
– Nu är de hemlösa familjerna i akut behov av hjälp, säger Charity Frempong, ansvarig för Star of Hope Ghana.

Katastrofen omfattar 48 skolor, 14 700 skolbarn och deras småsyskon. Familjerna har förlorat sina hem, sina djur, sina odlingar och sitt levebröd.
– Många av de drabbade har knappt mat så det räcker till ett mål om dagen, berättar Charity. Dessutom har dricksvattnet förorenats och riskerar nu att göra barnen sjuka.

Därför vill vi undsätta de drabbade med rent vatten, mat och madrasser. Det handlar om att lindra lidande och rädda liv!

Redo att skänka en gåva? Här är våra betalsätt!
Bankgiro: 900-2536
Plusgiro: 90 02 53-6
Swish: 900 25 36

Du kan även skänka en gåva genom att klicka här!

 

 

Star of Hope Översvämningar i Ghana Ghana 2

 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.