Mina sidor

18 maj 2024
Osae Krodua i Ghana

Osae Krodua
Startår: 1985
Elever: 250

Några mil väster om Accra ligger Osae Krodua. Vägen dit kantas av stora högar med skal från palmfrukt, en viktig lokal inkomstkälla. Den torra jorden i trakten yr omkring och får asfaltsvägen att se tegelröd ut. Skolan är omgiven av gräs på alla sidor. Här finns en toalettbyggnad, en fotbollsplan, ett lekrum från 2018 och en matsalsbyggnad från 2023 som bekostats av Maskin Mekano.

Senaste årens utvecklingssatsningar i Osae Krodua:

Skolrenovering i april, 2018
Nytt lekrum i november, 2018
Ny matsalsbyggnad i mars, 2018

Mer information om Hoppets Stjärnas arbete i Ghana efter film och bilder.

 

Star of Hope Osae Krodua i Ghana OS WEB 02

Star of Hope Osae Krodua i Ghana OS WEB 03

Star of Hope Osae Krodua i Ghana OS WEB 04

Star of Hope Osae Krodua i Ghana OS WEB 05

Star of Hope Ghana leds av denna kvartett, med Charity som verksamhetschef.

Star of Hope Ghana personal

Hoppets Stjärna i Ghana

För många barn som föds på Ghanas landsbygd väntar en tuff start i livet med små utsikter att gå ut grundskolan och stå på egna ben i vuxen ålder. Sedan 1983 har vi arbetat för att förändra det.

I sex utvalda byar driver vi förskolor som ger utsatta barn de kunskaper som krävs för att de ska kunna börja i grundskolan och klara utbildningen där. På våra skolor får barnen också två näringsriktiga mål mat om dagen, frukost och lunch. Det gör att de har energi nog att fokusera under lektionerna. Barnen får också tillgång till grundläggande hälsovård.

Tillsammans skapar dessa insatser förutsättningar för barn från fattiga miljöer att resa sig och växa upp till friska, välutbildade vuxna som kan försörja sig själva och sina familjer. På så vis är vi med och utvecklar hela samhällen.

 

Stötta Hoppets Stjärnas arbete i Ghana!

Swish: 900 25 36
BG: 900-2536
PG: 90 02 53-6
Märk gåvan ”Ghana”.
Senast uppdaterad: Juni, 2024

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.