Mina sidor

27 februari 2024
Ekonomi
Alla hjälpinsatser sker tack vare gåvor från våra medmänniskor. Varje år säkerställer Svensk Insamlingskontroll att vi förvaltar dessa gåvor på rätt sätt. Du har också rätt att granska oss. Därför lägger vi ut våra årsredovisningar i sin helhet.
lärare med barn i klassrum i Filippinerna

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.