OM CSR

CSR – Corporate Social Responsibility eller på svenska, företagens ansvarstagande i samhället. Företag som väver in samhällsansvar i sin verksamhet och i sin relation till kunder, leverantörer och anställda.

Hjälpen till barnen blir inte mindre för att man tar vara på alla de mervärden som följer med företagets engagemang. Man får snarare möjlighet att hjälpa än mer om man gör det. Och allt man gör i en affärsverksamhet har som mål att vara lönsamt, annars dör man som företag. Att då använda sina erfarenheter, sin kompetens och att ägna sig åt det man gör bäst, på ett sätt som samtidigt förändrar livet för andra … kan det egentligen bli bättre?

Stärk ert varumärke

Idag är många produkter och tjänster så otroligt lika varandra – både när det gäller funktion, kvalitet, service och dylikt. I det läget måste måste man som företagare lägga till något mer för att sticka ut i mängden – varför inte socialt ansvar?

Få nya kunder och behålla de gamla

Genom att ni arbetar både mot era egna affärsmål och samhällets mål bygger ni ett varumärke som skiljer sig från andra. Ni kopplar företagets kärnvärderingar till ett gott ändamål. Det gör att ni behåller befintliga kunder och attraherar nya, som blir lojala kunder. Det om något är ett väldigt bra sätt att skapa lönsamhet på.

Få lättare att rekrytera

Dessutom leder er hjälp till att ni mycket troligt får lättare att rekrytera. Precis som konsumenter är mycket medvetna om ansvarsfrågor idag så tycker en mycket stor del av Sveriges studenter att det är viktigt med etik och moral när de ska välja en framtida arbetsgivare. Er hjälp till barnen kan alltså stärka företaget som arbetsgivare, dels när ni rekryterar men även för att behålla era anställda.

Stärka er företagskultur

Er hjälp kan bli ett effektivt sätt att stärka er företagskultur, skapa ett engagemang och en samhörighet som genomsyrar hela arbetsplatsen. Ni kan följa upp och se de konkreta resultaten av er insats. Alla medarbetare kan känna sig delaktiga och man kan som anställd känna sig stolt över sin arbetsplats.

Allt det här sammantaget ger högre lönsamhet och det vi pratar om kallas CSR – Corporate Social Responsibility eller på svenska, företagens ansvarstagande i samhället. Begreppet innebär att företag helt frivilligt väver in mer samhällsansvar än vad lagen kräver i sin verksamhet och i sin relation till kunder, leverantörer och anställda.

CSR får allra bäst effekt när man ser på det som en strategisk resurs, en investering som tillför verksamheten ett värde på samma sätt som andra satsningar i företaget – produkt- eller tjänsteutveckling, reklam- och marknadsföring, personalpolitik, kompetensutveckling…

Det kan vara så att man till och med tillsammans med leverantörer eller andra företag som man delar målgrupp med, syr ihop ett samarbete. Chansen är stor att det kan generera extra försäljning i alla led. Vilka logiska samarbetspartners har din verksamhet?

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org