Mina sidor

16 juli 2010
Översvämningen i Rumänien: ”Situationen är kriitisk”

Den svåra översvämning som drabbade Rumänien för drygt tre veckor sedan har försvårat situationen för tusentals redan fattiga människor. Minst 26 personer har drunknat, 16 000 har tvingats lämna sina hem. Dricksvattnet är förorenat och elektriciteten är på många platser utslagen.

Ett av de värst drabbade områden är Dorohoi, en stad i norra Rumänien. Här arbetar Hoppets Stjärna med en föräldraförening till barn med Downs Syndrom. Här har 12 personer omkommit, och minst 880 hus har skadats svårt. Sammanlagt beräknas minst 2500 människor (mer än 10 % av befolkningen) ha drabbats. Våra medarbetare beskriver situationen som ”kritisk” och uppmanar alla som läser detta att stötta de drabbade.  

HJÄLP DE DRABBADE – GE EN GÅVA HÄR!
Välj ”Översvämning Rumänien”

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.