16 juli 2010
Översvämningen i Rumänien: ”Situationen är kriitisk”

Den svåra översvämning som drabbade Rumänien för drygt tre veckor sedan har försvårat situationen för tusentals redan fattiga människor. Minst 26 personer har drunknat, 16 000 har tvingats lämna sina hem. Dricksvattnet är förorenat och elektriciteten är på många platser utslagen.

Ett av de värst drabbade områden är Dorohoi, en stad i norra Rumänien. Här arbetar Hoppets Stjärna med en föräldraförening till barn med Downs Syndrom. Här har 12 personer omkommit, och minst 880 hus har skadats svårt. Sammanlagt beräknas minst 2500 människor (mer än 10 % av befolkningen) ha drabbats. Våra medarbetare beskriver situationen som ”kritisk” och uppmanar alla som läser detta att stötta de drabbade.  

HJÄLP DE DRABBADE – GE EN GÅVA HÄR!
Välj ”Översvämning Rumänien”