20 augusti 2010
Nytt om översvämningen i Pakistan

Foto: SAM

Pakistan drabbas just nu av fruktansvärda översvämningar. Många människor har förlorat sina hem och försörjningsmöjligheter. Vägar har raserats. Förödelsen är stor. Ca 20 miljoner människor i de nordvästra och södra delarna av Pakistan är i behov av mat, rent vatten och husrum.

Hoppets Stjärna finns inte på plats i Pakistan men förmedlar gåvor märkta Pakistan vidare genom Svenska Alliansmissionen, en organisation som funnit på plats i Pakistan i mer än 40 år.

Hoppets Stjärnas katastrofkonto 90 02 53-6 står öppet för drabbade i Pakistan
(märk betalningen Pakistan)
Du kan också SMS:a STAR50 till 72930 och ge 50 kr

Svenska Alliansmissionen arbetar tillsammans med en lokal organisation i området runt Balakot, det område som även drabbades av den svåra jordbävningen 2005.

SAM:s samarbetspartner kommer i nuläget att gå in med hjälpinsatser inom tre huvudområden.
– Mat: Tillgodose basbehovet av mat samt återuppbyggnad av hus i vissa områden.
– Rent vatten: Vattenreningsfilter gjorda av stora lerkärl fyllda med sand i olika grovlek för att förse med rent dricksvatten.
– Fri sjukvård på organisationens sjukhus för de personer som har skadats genom översvämningarna.

Ditt stöd behövs!

Hoppets Stjärnas katastrofkonto 90 02 53-6 står öppet för drabbade i Pakistan
(märk betalningen Pakistan)
Du kan också SMS:a STAR50 till 72930 och ge 50 kr

Inkomna medel som inte används i den direkta katastrofinsatsen kommer att användas i det långsiktiga återuppbyggnadsskedet vilket också kommer att bli mycket viktigt.

Text: Gerd Pettersson, missionssekreterare på SAM
Foto: SAM

Foto: SAM

 

Foto: SAM