Mina sidor

28 december 2023
Nytt musikrum i Lettland
Tack till alla som skänkte en gåva till denna insamling!
Pojke sjunger i musikrum i Lettland

Under 2023 gjorde vi en insamling för det fortsatta arbetet med barn med funktionsnedsättningar i Lettland. För de insamlade medlen kunde specialskolan i Riga nyligen utveckla ett musikterapirum. Tack till alla som skänkte en gåva till det.

Musiklärarinnan och terapeuten Ariadna Kostina är mycket tacksam och berättar:

– Först och främst vill jag tacka er för förbättringen av musikterapirummet och inköp av nödvändiga musikinstrument. Jag vill betona vikten av insatsen för att främja välbefinnande och utveckling för barnen såväl som i min professionella utveckling som ung specialist. Genom att använda musik inom lek och olika upplevelser kan det hjälpa barn att utvecklas inom alla områden.

Lärarinna och elev i musikrum i Lettland.

På specialskolan i Riga används musik som en terapiform sedan en tid och nu kan skolan utveckla denna den del av arbetet. Tack vare Hoppets Stjärnas givare och vår lokala samarbetspartner Velki Association skapades och utrustades ett musikterapirum under hösten. Detta rum är en viktig del av arbetet för att uppnå de individuella målen för så många barn som möjligt. De finns nu ett stort urval av musikinstrument, material och de har ordnat rummet i enlighet med musikterapiteknik. Skolan har nu ett specialrum för många ändamål och som är anpassat efter elevernas individuella behov med hänsyn till deras styrkor och svagheter, samt deras individualitet.

Den moderna utrustningen inkluderar trummor, mikrofoner, synthesizer, elektriska trummor och ukulele med ljudförstärkare. Med hjälp av dessa instrument kan barnen och ungdomarna öka självförverkligandet och självförtroendet genom att lära sig spela musikinstrument och även skriva sin egen musik.

Tack igen till alla som skänkte en gåva till denna insamling!

Titta gärna på videon och bilderna nedan.

Stötta arbetet i Lettland genom att klicka här.

 

Två pojkar testar instrument i musikrum i Lettland.  Nya instrument i musikrum i Lettland. Nya instrument i musikrum i Lettland.  Nya instrument i musikrum i Lettland. Nya instrument i musikrum i Lettland.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.