22 januari 2019
Nytt läsår i Kenya

Nyligen började det nya läsåret i Kenya. I Hoppets Stjärnas tre skolor är det redan full fart. Förra skolåret avslutades med att alla elever i avgångsklass åtta klarade examensproven och kvalificerade sig för high school (gymnasiet). Misslyckas man måste man gå om hela årskurs åtta och göra om proven.
Star of hope Nytt läsår i Kenya skola 3
Med de glädjande skolresultaten från förra året känner vi oss alla än mer motiverade inför det nya skolåret. Vi har under skollovet byggt ut skolan i Jimba. Fyra nya klassrum och en ny toalettbyggnad står klara. Dessutom har vi renoverat befintliga byggnader och skolmöbler i alla skolor och köpt nya stolar.
Hoppets Stjärnas barnverksamhet i Kenya började 1974 och 45 år omfattar arbetet cirka 1 500 elever i tre skolor och en yrkesskola.
Star of hope Nytt läsår i Kenya skola 9Star of hope Nytt läsår i Kenya skola 6
Star of hope Nytt läsår i Kenya skola 4
Star of hope Nytt läsår i Kenya skola 2
Star of hope Nytt läsår i Kenya skola 1