Mina sidor

22 januari 2019
Nytt läsår i Kenya

Nyligen började det nya läsåret i Kenya. I Hoppets Stjärnas tre skolor är det redan full fart. Förra skolåret avslutades med att alla elever i avgångsklass åtta klarade examensproven och kvalificerade sig för high school (gymnasiet). Misslyckas man måste man gå om hela årskurs åtta och göra om proven.
Star of Hope Nytt läsår i Kenya skola 3
Med de glädjande skolresultaten från förra året känner vi oss alla än mer motiverade inför det nya skolåret. Vi har under skollovet byggt ut skolan i Jimba. Fyra nya klassrum och en ny toalettbyggnad står klara. Dessutom har vi renoverat befintliga byggnader och skolmöbler i alla skolor och köpt nya stolar.
Hoppets Stjärnas barnverksamhet i Kenya började 1974 och 45 år omfattar arbetet cirka 1 500 elever i tre skolor och en yrkesskola.
Star of Hope Nytt läsår i Kenya skola 9Star of Hope Nytt läsår i Kenya skola 6
Star of Hope Nytt läsår i Kenya skola 4
Star of Hope Nytt läsår i Kenya skola 2
Star of Hope Nytt läsår i Kenya skola 1
 
 
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.