Nyligen började det nya läsåret i Kenya. I Hoppets Stjärnas tre skolor är det redan full fart. Förra skolåret avslutades med att alla elever i avgångsklass åtta klarade examensproven och kvalificerade sig för high school (gymnasiet). Misslyckas man måste man gå om hela årskurs åtta och göra om proven.

Med de glädjande skolresultaten från förra året känner vi oss alla än mer motiverade inför det nya skolåret. Vi har under skollovet byggt ut skolan i Jimba. Fyra nya klassrum och en ny toalettbyggnad står klara. Dessutom har vi renoverat befintliga byggnader och skolmöbler i alla skolor och köpt nya stolar.

Hoppets Stjärnas barnverksamhet i Kenya började 1974 och 45 år omfattar arbetet cirka 1 500 elever i tre skolor och en yrkesskola.

 

 

 

Dela med dina vänner: