Mina sidor

12 december 2012
Ny lettisk lag: människor med funktionsnedsättning får bestämma själva

Nu får människor med funktionsnedsättning får bestämma över sina egna liv

En ny lettisk lag slår fast att människor med funktionsnedsättning ska ha en talan när det gäller beslut som rör deras egna liv. Tidigare kunde en förmyndare bestämma allt, utan att samtala med personen som berördes.

Den nya lagen tillåter äntligen människor med funktionsnedsättning att vara delaktiga i beslut som rör deras liv. Lagen fastslår även att man regelbundet ska se över hur ett förmyndarskap sköts.

Lagen innebär att Lettland tar ytterligare ett viktigt steg i arbetet för att uppfylla FN:s konvention rörande rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Star of Hope har arbetat med att förbättra livet för människor som fötts med funktionsnedsättning i över 20 år, bland annat i Lettland och Rumänien. Ett viktigt mål i detta arbete är att alla människor ska bemötas med kärlek och respekt, samt vara delaktiga i beslut som rör deras egna liv!

Bli Stjärnfadder eller ge en gåva som gör skillnad.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.