12 december 2012
Ny lettisk lag: människor med funktionsnedsättning får bestämma själva

Nu får människor med funktionsnedsättning får bestämma över sina egna liv

En ny lettisk lag slår fast att människor med funktionsnedsättning ska ha en talan när det gäller beslut som rör deras egna liv. Tidigare kunde en förmyndare bestämma allt, utan att samtala med personen som berördes.

Den nya lagen tillåter äntligen människor med funktionsnedsättning att vara delaktiga i beslut som rör deras liv. Lagen fastslår även att man regelbundet ska se över hur ett förmyndarskap sköts.

Lagen innebär att Lettland tar ytterligare ett viktigt steg i arbetet för att uppfylla FN:s konvention rörande rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Star of Hope har arbetat med att förbättra livet för människor som fötts med funktionsnedsättning i över 20 år, bland annat i Lettland och Rumänien. Ett viktigt mål i detta arbete är att alla människor ska bemötas med kärlek och respekt, samt vara delaktiga i beslut som rör deras egna liv!

Bli Stjärnfadder eller ge en gåva som gör skillnad.