Mina sidor

9 juni 2010
Ny förskola invigd i Brasilien

Några av barnen på den nyss invigda skolan i Sao Paulo

Den andra juni invigdes Hoppets Stjärnas nya förskola ”Vila Ede” i Brasiliens största stad São Paulo. Förskolan tar idag emot 328 barn i åldrarna 0-6 år, ett antal som förväntas stiga under den närmaste tiden. Sammanlagt finns här plats för 500 barn. Förskolan består av 11 rum, bland annat ett lekrum, grupprum och ett konstrum. På gården finns en stor lekplats och hela byggnaden har med hjälp av ramper och hissar gjorts tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Den nya förskolan är en uppskattad ljusglimt där den ligger – i utkanten av en favela i norra Sao Paulo. En favela är ett fattigt område som präglas av arbetslöshet, kriminalitet och hopplöshet. Staten brukar inte ha med dessa områden att göra, därför saknas i regel skolor, hälsokliniker, sophämtning och annan social service. Hoppets Stjärnas nya förskola ger barnen, som befinner sig i en väldigt utsatt miljö, möjligheten att få komma till trygg och kärleksfull plats där de får mat, hälsovård och omsorg från våra utbildade pedagoger.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.