25 november 2010
Nu töms tomtens lager

Mark Presson från Hoppets Stjärna packar leksaker på tomtens lager i Sollefteå, foto: Leon Presson

Under mer än 50 år ordnade Sollefteåtomten Yngve Sundkvist fram leksaker som han skänkte till barn på sjukhus, barnhem och andra barn som behövde en uppmuntran. Flera gånger fick även vi på Hoppets Stjärna förtroendet att genom Yngves leksaker förmedla glädje och hopp till barn på internatskolor och barnhem i framförallt Östeuropa

I augusti avled Yngve Sundqvist och enligt hans sista önskan har Hoppets Stjärna nu även fått förtroendet att förvalta hans stora leksakslager. 260 kubikmeter leksaker packas och sorteras just nu för vidare transport:

  • Pedagogiska leksaker kommer att delas ut bland barn med funktionshinder i familjer och på institutioner i framförallt Lettland, Rumänien och Moldavien.
  • Stimulerande leksaker kommer att delas ut bland behövande barn i Hoppets Stjärnas projektländer.
  • Övriga leksaker kommer att användas för att skapa intäkter att användas i vårt arbete bland framförallt barn med funktionshinder i Östeuropa. Intäkterna kommer även att användas för att finansiera mellanlagring och transporter.

Vi känner både tacksamhet och ödmjukhet över detta förtroende.

Läs längre artikel i Tidningen Ångermanland

260 kubikmeter fina leksaker kommer att skapa mycket glädje och skratt, foto: Leon Presson