Mina sidor

25 november 2010
Nu töms tomtens lager

Mark Presson från Hoppets Stjärna packar leksaker på tomtens lager i Sollefteå, foto: Leon Presson

Under mer än 50 år ordnade Sollefteåtomten Yngve Sundkvist fram leksaker som han skänkte till barn på sjukhus, barnhem och andra barn som behövde en uppmuntran. Flera gånger fick även vi på Hoppets Stjärna förtroendet att genom Yngves leksaker förmedla glädje och hopp till barn på internatskolor och barnhem i framförallt Östeuropa

I augusti avled Yngve Sundqvist och enligt hans sista önskan har Hoppets Stjärna nu även fått förtroendet att förvalta hans stora leksakslager. 260 kubikmeter leksaker packas och sorteras just nu för vidare transport:

  • Pedagogiska leksaker kommer att delas ut bland barn med funktionshinder i familjer och på institutioner i framförallt Lettland, Rumänien och Moldavien.
  • Stimulerande leksaker kommer att delas ut bland behövande barn i Hoppets Stjärnas projektländer.
  • Övriga leksaker kommer att användas för att skapa intäkter att användas i vårt arbete bland framförallt barn med funktionshinder i Östeuropa. Intäkterna kommer även att användas för att finansiera mellanlagring och transporter.

Vi känner både tacksamhet och ödmjukhet över detta förtroende.

Läs längre artikel i Tidningen Ångermanland

260 kubikmeter fina leksaker kommer att skapa mycket glädje och skratt, foto: Leon Presson

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.