Mina sidor

3 november 2011
Nu kopplas elen på igen!

Regina och flickorna när de förra året fick ta emot ett Julpaket, foto: Mikael Good

Sedan vi skrev om Regina i Lettland som förra året fick ta emot ett Julpaket är det många som engagerat sig i hennes situation och undrat hur de kan vara med och hjälpa Regina och hennes flickor.

Nu har vi fått glädjande nyheter från våra medarbetare i Lettland. Efter att ha varit i kontakt med både elbolag och kommunen i Bauska har de fått löfte om att Reginas elskuld kommer halveras om hon får hjälp att betala resten. De har också lovat att sätta igång elen så fort de får en första delbetalning, något som våra medarbetare i Lettland ombesörjt idag. Elskulden efter halvering är 250 LVL, knappt 3 000 kronor. Kommunen i Bauska har efter påtryckningar också lovat att de ska se till att Regina får ved att använda för uppvärmning, så att inte elkostnaden skjuter i höjden igen. För Regina och hennes flickor betyder detta att de äntligen kan få ljust i lägenheten igen, något som speciellt tioåriga Ieva uppskattar. Att göra läxorna i höstmörkret är svårt.

Vill du hjälpa Regina och hennes döttrar och andra familjer i liknande situationer? Vårt projekt ”Familjer i kris”, arbetar för att familjer som Reginas ska få stöd och hjälp för att komma på fötter igen.

Bli fadder!

Här kan du läsa mer om Regina och hennes döttrar

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.