Mina sidor

9 juni 2022
Närhet till projekten
Eftersom vi driver våra egna projekt i varje land är det alltid nära från ord till handling.

Ingen verksamhet är mer än ett telefonsamtal bort, och de ekonomiska medlen skickas direkt från Sverige till projektlandet där vi håller tät kontakt med våra medarbetare på plats.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.