9 juni 2022
Närhet till projekten
Eftersom vi driver våra egna projekt i varje land är det alltid nära från ord till handling.

Ingen verksamhet är mer än ett telefonsamtal bort, och de ekonomiska medlen skickas direkt från Sverige till projektlandet där vi håller tät kontakt med våra medarbetare på plats.