9 december 2009
Näringslära och hälsa för getter

getkunskap1

För några dagar sedan avslutades Hoppets Stjärnas första getutbildning på Haiti. 24 lokala ledare för de byar där Hoppets Stjärna arbetar fick lära sig hur de bättre ska sköta sina getter. Utbildningen är ett led i vår boskapskampanj där vi under året delat ut getter och hönor till några av de familjer som förlorade allt under de svåra tyfoner som drabbade Haiti förra hösten.

Boskapsuppfödning, framförallt getter och hönor, är en mycket viktig inkomstkälla för landsbygdsbefolkningen på Haiti. Ändå saknas kunskap om hur man tar god hand om djuren. Vid sidan om jordbruket är djuren mångas enda möjlighet att tjäna pengar och en inkomstkälla som blir allt viktigare.
getkunskap2

Målet med denna första utbildning var främst att utbilda tre ledare från varje ort. De tar sedan med sig kunskapen till sina respektive byar och blir handledare för befolkningen.
I utbildningen ingick:

  • Näringslära och vatten
  • Temperatur och fuktighet
  • Hälsovård och mediciner

För de flesta var det helt ny kunskap att en get kan behöva vatten och näringstillskott, omsorg och skydd. På Haiti har man ofta uppfattningen att en get alltid klarar sig. Det var 24 mycket intresserade och uppmärksamma deltagare, inte ett ord gick förlorat och de kommer att ta med sig den kunskapen hem till sina byar.

Bli en del i kampanjen du också, ge bort en get, höna eller kyckling i julklapp eller varför inte som present till någon som fyller år.