3 april 2017
Möt Tobafolket

500 år har gått sedan de vita kom till Argentina – och lika länge har Tobafolket levt som utstötta i sitt eget land.

Forna generationers förtryck präglar deras liv idag. De bor sämre, bemöts sämre, har sämre hälsa, lägre utbildning, högre arbetslöshet och sämre jobb – men allt det här är på väg att förändras.
Ända sedan 1977 har Hoppets Stjärna kämpat för att Toba-folket ska få sin värdighet tillbaka. Vi har delat ut matpaket, tillhandahållit gratis sjukvård och stöttat utbildning i alla led. Idag möter vi lärare, pedagoger, jurister och läkare som tillhör Tobafolket, och som tackar våra faddrar för att de har kunnat utbilda sig. Genom sina framgångar lyckas de öppna ögon och krossa fördomar – men deras framgångssagor får inte bli de sista!
Vi är nu i akut behov av fler faddrar för Tobafolkets barn. Tusentals har stått på kö i åratal, och väntar förgäves på en hjälp som aldrig kommer. Andra barn riskerar att förlora det stöd de har. Utan nya faddrar kommer vår fantastiska verksamhet i Argentina till slut att upphöra.

FÖRHINDRA DET GENOM ATT BLI MÅNADSGIVARE!