24 mars 2020
Montes Claros växer

1976 – Montes Claros
Barnhemsverksamheten i Montes Claros fortsätter växa. Där bor nu 60 barn i varierande ålder, från 8 månader till 16 år. Dessutom får 20 änkor med sammanlagt 70 barn ekonomiskt stöd och mat från barnhemmet. Personalstyrkan är nu sexhövdad och omfattar Ulla-Britt Sundström, Jan-Olov Sundström, Margareta Berggren da Silva, Mia Sundin, Ulla Johansson samt Birgitta Dahl.
Star of hope Montes Claros växer MC 2 1 1