Mina sidor

8 oktober 2009
Miljonbelopp till drabbade på Filippinerna

presmedd

Idag torsdag blev det klart att Hoppets Stjärna går in med närmare en miljon kronor till drabbade på Filippinerna efter tyfonen Ketsana som drog fram för snart två veckor sedan. Insatsen som består av bland annat mat och mediciner kommer ge akut hjälp till runt 8 000 personer.

– Vi är glada att Sida genom Svenska Missionsrådet står för närmare 700 000 kronor och det känns bra att vi kan samarbeta från svenskt håll att kunna göra en första akut insats, säger Hoppets Stjärnas Lennart Eriksson. Tillsammans med gåvor från flera enskilda gåvogivare som skänkt upp till sexsiffriga belopp kan en massiv insats nu genomföras.

Den första insatsen sker i två steg. Katastrofhjälp i form av matpaket, rent vatten, influensamediciner, torra kläder och svampdödande kräm. Ett andra steg blir byggnadsmaterial till de offer vars hus har förstörts. Bland annat plåt, spik och plywoodskivor till nya väggar. Behoven är dock långt större än den insats som Hoppets Stjärna nu gör. De människor som får del av denna första hjälp bor på de platser som drabbats värst av katastrofen. De flesta av dessa finns i området Rizal i huvudstaden Manila. I Rizal ligger slumområdet Taytay, där Hoppets Stjärna driver en skola för 3 000 elever.
– I Taytay levde människor i svår fattigdom redan innan tyfonerna, i små instabila skjul utan rinnande vatten och med en inkomst på knappt 300 kronor i månaden. De har ingenting att falla tillbaka på och har i dagsläget ingen möjlighet att skaffa de mest basala sakerna som mat, vatten och mediciner. De behöver hjälp utifrån för att överleva och kunna resa sig igen, säger Lennart Eriksson.

Dessutom behöver Hoppets Stjärnas skola, vars första våning fortfarande står under vatten renoveras och utrustning som förstörts behöver ersättas.

Hoppets Stjärnas katastrofkonto står öppet, var med och ge ditt stöd till de drabbade.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.